บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

#ยุทธศาสตร์ของพระราชาเพื่อมหาชน ในหลวง กับพระอัจฉริยภาพด้านแผนที่ สานต่อสิ่งที่พ่อทำ นวัตกรรมของชาติไทย?

รูปภาพ
"ในหลวง" กับพระอัจฉริยภาพด้านแผนที่
ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์
ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ ภาพที่ประชาชนคุ้นชินตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา คือ ภาพพระองค์ทรงงานโดยใช้ “แผนที่” ทรงถือแผนที่ติดพระวรกาย ทรงศึกษาภูมิประเทศจากแผนที่อย่างละเอียด เพื่อประกอบการวางแผนโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถด้านการใช้แผนที่
หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ทรงอุทิศเวลาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลและยากจน เพื่อทรงหาข้อมูลที่แท้จริง และทรงสำรวจสภาพภูมิประเทศไปพร้อม ๆ กัน ภาพที่ประชาชนคุ้นชินตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา คือ ภาพพระองค์ทรงงานโดยใช้ “แผนที่” ทรงถือแผนที่ติดพระวรกาย ทรงศึกษาภูมิประเทศจากแผนที่อย่างละเอียด เพื่อประกอบการวางแผนโครงการตามพระราชดำริด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ พระองค์ทรงใช้แผนที่ และทรงปรับปรุงแผนที่ด้วยพระองค์เอง รวมถึงทรงใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศ…