บทความ

#เรื่องที่มหาชนควรอ่านและศึกษา

รูปภาพ
พลเอกกิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ได้โพสข้อความระบุว่า ที่นี่ประเทศไทย : การนำประเทศออกจากวิกฤติ
1. กองทัพไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งทางการเมืองที่ต้องพิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน กองทัพประกอบด้วยเสรีชนในเครื่องแบบ กองทัพย่อมตระหนักดีอยู่แล้วว่า ในสภาพการณ์พิเศษหรือประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ กองทัพจะต้องทำอย่างไร เพราะผู้ที่จะนำประเทศออกจากภาวะวิกฤติคือ กองทัพ โดยยึดถือเป้าหมายของชาติ คือ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสันติสุข 2. การเลือกตั้งไม่ได้ทำให้ประชาธิปไตยดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง เอื้อประโยชน์และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติหรือการที่ผู้นำและรัฐบาลมีคุณธรรมและจริยธรรมเท่านั้น แต่อยู่ที่การตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จำต้องมีการปฎิรูปประเทศครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ โดยคำนึงและเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกส่วนอย่างแท้จริง โดยมีหลักเป้าหมายของชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสันติสุข 3. เพลโต้ ปรมาจารย์ทฤษฎีประชาธิปไตยตะวันตก บรรยายว่า ทหารแท้ เป็นชนชั้นผู้พิทักษ์แห่งชาติ (Guardian Class)มีลักษณะแกล้วกล้าสามารถ (C…

#เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์ นำออกมอบให้ท่านผู้ศรัทธาบริจาคเพื่อสืบทอดพระศาสนา

รูปภาพ
ภาพ วันที่ 27 พค. 2562 ที่จ.ปัตตานี ข้อมูลที่
https://www.facebook.com/thaihistory/photos/a.631701976875908/2427328010646620/?type=3&theater

https://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2019/05/blog-post_98.html
"ขึ้นชื่อว่าเป็นทหารพรานต้องทำได้ทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในฐานะข้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทหารพรานทุกคนพร้อมจะอุทิศชีวิตและปฏิบัติทุกอย่างเพื่

#ประวัติศาสตร์ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำนานทหารแกล้ว ขุนอิงคยุทธฯ วีรชนคนกล้าปัตตานี

รูปภาพ
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/103145
"ขึ้นชื่อว่าเป็นทหารพรานต้องทำได้ทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในฐานะข้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทหารพรานทุกคนพร้อมจะอุทิศชีวิตและปฏิบัติทุกอย่างเพื่อทำให้ผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานปรากฏสันติสุขอีกครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้