บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2015

ประวัติศาสตร์โครงการความมั่นคงพระศาสนา เจดีย์ วัดหลังศาล จ.ภูเก็ต

รูปภาพ
เรื่อง โครงการตั้งมูลนิธิและกองทุน
เพื่อพิทักษ์สถาบันพระศาสนาและสถาบันชาติ เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ข้อมูลโครงการ ๒.ภาพศิลปะวัตถุพระเครื่องโบราณที่อนุรักษ์และนำออกมอบให้ท่านที่ ร่วมสร้างบุญบารมี ข้อมูลที่แนบมา ด้วยความเคารพ สมเกียรติ กาญจนชาติ https://drive.google.com/…/0B_nOh0gPsWNSdFo2UGNWYTFDO…/view… https://drive.google.com/…/0B_nOh0gPsWNSTTkxQ2g4T1JNZ…/view…
ศึกษาข้อมูลที่
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2014/02/blog-post_10.html

ประจักษ์แจ้งการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์
ข้อมูลที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/06/blog-post_2871.html