บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2014

ส.ค.ส.ประวัติศาสตร์ไทย

รูปภาพ
30 ธ.ค.57 ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุขซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รูปแบบและการจัดทำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะพระราชทานพรปีใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี นอกจากนี้ ยังทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจมาปรุแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์) พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานโดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า “กส. 9” เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ดังที่ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า “กส. 9 ปรุ” ส.ค.ส. พระราชทานที่เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน เมื่อปี 2530
เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เมื่อปี 2531[1] โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ และโปรดให้โทรสาร (แฟกซ์) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปีจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในภายหลัง หนังสือพิมพ์รายวันจึงนิยมนำ ส.ค.ส. พระราชทาน ลงตีพิมพ์ในฉบับเช้าวันที่ 1 มกราคมแต่ทรงใ…

พฤติกรรมมารศาสนา?ในประวัติศาสตร์ไทยที่มหาเถรสมาคมรู้?เห็น?

รูปภาพ
เคาต์ดาวน์เจ้าคุณเสนาะ !สตง. พบพิรุธ บัญชีเงินงานศพสมเด็จเกี่ยวมัดคอเสนาะ "ใกล้ตะแลงแกง" เข้าไปทุกขณะผู้ว่า สตง. ตั้งโต๊ะแถลง พบความผิดปรกติของงบงานศพสมเด็จเกี่ยว ขยายผลลงไปในการบริจาครายวัน ก็หมายถึงว่า เจ้าคุณเสนาะต้องรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานศพสมเด็จเกี่ยวตลอดเวลา 8 เดือน นับจากวันมรณภาพ (7 สิงหาคม 2556) ถึงวันพระราชทานเพลิงศพ (9 มีนาคม 2557) ละเอียดยิบ ทุกบาททุกสตางค์ ว่าแต่ละวัน มีใครบริจาค บริจาคเท่าใด จ่ายไปเท่าใด เหลืออยู่เท่าใด และปัจจุบัน "เงินนั้น" อยู่ที่ไหน ในบรรดาบัญชีเงินวัดสระเกศกว่า 100 บัญชี อย่าตกใจ อ่านว่า "หนึ่งร้อยบัญชี" นะฮะ ไม่ใช่ "สิบบัญชี" จะว่าวัดสระเกศมีบัญชีเงินฝากมากที่สุดในโลกเลยก็ได้งานนี้ จะวัดฝีมือว่า "ระดับอดีตเลขาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" ซึ่งควบตำแหน่ง "เลขาธิการมหาเถรสมาคม" อีกด้วยนั้น จะมีฝีมือระดับเทพดังเขาเล่าลือกันจริงหรือเปล่า เพราะเห็นกรรมการมหาเถรสมาคมนับตั้งแต่สมเด็จวัดปากน้ำลงมา ไม่มีใครกล้าแตกเจ้าคุณเสนาะเลย โชว์ฝีมือ "ปิดปาก" พระผู้ใหญ่ได้ผลชะงัดข่าวนี้…

ร่วมรำลึกเหตุการประวัติศาสตร์ อุทิศเพื่อเพื่อนมนุษย์ จ.ภูเก็ต

รูปภาพ
ภูเก็ตร่วมจัดงานรำลึก 10 ปีสึนามิคึกคักที่บริเวณสุสานไม้ขาว หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล ปลัดอาวุโส อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีรำลึกครบรอบ10 ปี ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว (อบต.ไม้ขาว) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยมีนายวิรัติ มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภา อบต.ไม้ขาว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ญาติผู้เสียชีวิตและแขกผู้มีเกียรติเข้ามาร่วมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ได้มีการประกอบพิธีทางศาสานา 3 ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริตส์ ในโอกาสนี้ได้มีการร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเป็น 1 นาที จากนั้นผู้ร่วมงานได้นำดอกไม้ไปวางเพื่อแสดงความไว้อาลัย บริเวณกำแพงรำลึกสึนามิ ซึ่งมีการติดป้ายชื่อของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิดังกล่าวจำนวน 45 ประเทศ อาทิ ไทย สวีเดน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี อียิปต์ เบลเยี่ยม สิงคโปร์ เป็นต้น
นายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กล่าวถึงการประกอบพิธีไว้อาลัยในครั้งนี้ว่า การจัดงานรำลึกสึนามิจัดขึ…

ภัยต่อความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ที่มหาเถรสมาคมไม่ดำเนินการ?

รูปภาพ
ไม่จบ !มหาเถรฉี่ไม่สุด แก้ปัญหาไม่สะเด็ดน้ำ
ล่าสุดปัญหาคึกฤทธิ์ลาม
กลุ่มพุทธ "พสธ" ร้องสำนักนายกฯจัดการก็หมายถึงว่า มหาเถร ไม่ได้แอ้ม
อะแฮ่ม ! เป็นไงครับท่านมหาเถรสมาคมทั้งหลาย โดยเฉพาก็คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้เล่นบท "ซานตาครอส" มีอะไรๆ ก็โอเคเบตง แล้ววันนี้เป็นไง ปัญหาที่ปล่อยให้คาราคาซังมันได้ขมวดปมเป็นปัญหาใหญ่ ลุกลามไปจนถึงญาติโยมผู้รักศาสนา เห็นว่าแนวทางของ "นายคึกฤทธิ์" นั้น เป็นเดียรถีย์ในรูปแบบใหม่ เข้ามาบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา โดยอ้างว่า "ตนเองรู้พุทธวจนะมากที่สุดในโลก ใครเถียงตัวเองก็คือคนค้านพระพุทธเจ้า" อ้างแม้กระทั่งว่า "พุทธวจนะมีที่มาจากเสาอโศก" คึกฤทธิ์เดินสายด่ากราด "คัมภีร์อรรถกา-ภาษาบาลี-พิธีกรรมชาวพุทธ" หรือแม้แต่ "มหาวิทยาลัยสงฆ์" ทั้งสองแห่ง ซึ่งก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนบาลีนั้นก็พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือพระเจ้าทรงธรรม ทรงโปรดให้ตั้งสถานการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรขึ้นมาในวัดพระศรีสรรเพชญ ทรงโปรดให้ทำการสอนและวัดผลที่นั่น จนเป็นที่มาของคำว่า "…