บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2014

Nation, religion, king. History of Thailand

รูปภาพ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=754112004634904&set=a.302374723141970.70339.161446187234825&type=1&theater
Nation, religion, king. History of Thailand
On 24 Jun 57 .. Triangulation fantastic prop that makes people survive shattered Thailand (Part 1).

Major political institutions The rule of Thailand - national - religious kings. Three struts that make the tribal people of Thailand resolute struggle against invasion from other missteps. Sometimes it is hard to invade city center, such as the Ayodhya Kingdom wastes to Burma twice.

But only for a period of three original struts. It made its debut back independence Thailand to bolster tribal solidarity stronger than all. Sometimes, as in the period of 4-5 days of tribal incursions across Thailand was hit hard by the Western countries threatened with colonization. Thailand, but it has survived many times. Needs to be slashed by some lands less. Exchange for keeping the land and security of the majority population. This …

admin หน้าประวัติศาสตร์ ประกาศขอความสนับสนุนทุน โครงการปกป้องสถาบันพระศาสนา

รูปภาพ
ข้อมูลประวัติศาสตร์ทำถวาย สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3
ประวัติศาสตร์หลวงตามหาบัวhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.171855802860530.36359.161446187234825&type=3 http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/10/blog-post_10.html                                          การดำเนินการด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799141123437208&set=a.353029291381729.91961.100000239827913&type=1&theater

ข้อมูลด้านความมั่นคง ที่ส่งให้หัวหน้าคณะคสช. วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ข้อมูลที่  https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
เปิดเผยข้อมูลประวัติศาสตร์สถานที่บรรจุพระบรมอัฐิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/10/blog-post_30.html?m=1


ประชาสัมพันธ์
เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธา
เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ