บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2011

เรื่องความมั่นคงพระศาสนา ๒

รูปภาพ
หมายเหตุอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ "..กรณีแม่ชีทศพรและวัดพิชัยญาติ..""ใช้วัดเป็นสถานที่ในการเผยแพร่คำสอนที่ขัดหลักทางพระพุทธศาสนา ถือว่าไม่ถูกต้องเป็นคำกล่าวของนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ย้ำให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมของการให้แม่ชีทศพรใช้วัดพิชยญาติการาม เป็นสถานที่เผยแพร่คำสอนอันพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนผ่านสาธารณชนว่า "ผิดไปจากหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าราวฟ้ากับดิน"
ความจริงเรื่องนี้ก็มีข้อสงสัยมาตั้งแต่ต้นแล้ว เริ่มตั้งแต่แม่ชีเข้ามาอาศัยในวัดพิชัยญาติเมื่อหลายปีก่อน แล้วเริ่มสอนในแนวทางดูกรรมแก้กรรม หรือพูดให้เท่ห์ว่าแสกนกรรม ถ้าเราแยกเอาคำพูดของแม่ชีก็จะได้เนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ 1.การแสดงฤทธิ์ และ 2.แนวทางแห่งการแก้กรรม
ในการแสดงฤทธิ์นั้น แม่ชีสามารถลืมตาอ้าปากเล่าเรื่องกรรมเก่าของบุคคลที่เข้ามาถามได้อย่าชำนิชำนาญราวกับเห็นด้วยตา ถ้าเป็นภาษาพระก็เรียกว่ามีจักษุทิพย์ ส่วนนี้แม่ชีจะแสดงเป็นเบื้องต้น ที่นี้เมื่อคนเชื่อก็จะเข้าสู่กระบวนการของการ "แก้กรรมซึ่งเมื่อบุคคลนั้นๆ เชื่อเรื่องที่แม่ชีทำนายแล้ว การยินยอมใ…

ด่วนมาก เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นห่วงสถาบันพระศาสนา

รูปภาพ
ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ เข้ากราบท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที่ เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ.วัดบวรนิเวศ โดยได้นำข้อมูลการแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง นาย วิษณุ เครืองาม 
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 18.00 น.คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ได้เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เพื่อถวายพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการทรงแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 รูป/คน (ชุดใหม่) ณ ศาลาทรงไทย คณะเขียวบวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ข่าว : มหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร.
27กันยายน 2554

ตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นนายกสภามหามกุฏราชวิทยาลัย"วิษณุ เครืองาม"ติดโผกรรม
ประวัติและพฤติกรรมของ นาย วิษณุ เครืองาม ที่ได้ทำกรรมไว้กับสถาบันพระศาสนา 
ข้อวิจารณ์กรณีแต่งตั้งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นายสนธิ ลิ้มทองกุล และหลวงตามหาบัว ได้กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวรฯ ไม่ได้ทรงพระประชวร แต่เพราะทรงเจริญพระชนมายุม…