บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2015

ประจักษ์แจ้ง ความมั่นคงสถาบันพระศาสนา

รูปภาพ
คอลัมน์ : ฟังจากปากผู้เขียน : กิตติพิชญ์ ยิ่งวรการสุขทำไมยุติกรรมการปฏิรูปพุทธศาสนาเป็นการจบสิ้นภารกิจ แล้วรายงานความเห็นต่อนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาขอชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการยุบคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา เพราะยุบคือการยกเลิก อันนี้เราจบสิ้นภารกิจ ก็คือจบไปถามว่าทำไมจบสิ้นภารกิจทั้งๆที่ดูเหมือนว่ายังจะมีต่อ ก็ต้องประเมินผลงานของคณะกรรมการที่ทำมา เรียกว่าผลงานมีมาก และผลงานที่ทำได้เปิดประเด็นไปสู่สังคม ทำให้สังคมมีการตื่นตัวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพุทธบริษัทและพุทธศาสนิกชนขณะนี้มีความตื่นตัวในประเด็นที่จะปฏิรูปศาสนากันมาก เราได้บรรลุเป้าหมายเกินความคาดหมายและถือว่าได้จบภารกิจ โดยวิเคราะห์ศึกษาถึงสาเหตุต่างๆ และกำหนดแนวทางการปฏิรูปออกมา 4 ข้อคือ1.เรื่องศาสนสมบัติของวัดและของพระภิกษุสงฆ์ โดยจะต้องมีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักวิชา แล้วต้องให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบเหมือนระบบบัญชีของมูลนิธิ เสร็จแล้วส่งไปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเผยแพร่สู่สาธารณะที่สามารถตรวจส…

ภัยต่อความมั่นคงของชาติในประวัติศาสตร์ไทย?

รูปภาพ
แปลกใจ...พฤติกรรมคน"ธรรมกาย"เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า  เงินจำนวนมหาศาลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  ถูกยักย้ายถ่ายโอนเข้าบัญชี “ธัมมชโย” วัดพระธะรมกาย พระลูกวัด ตลอดจนฆราวาสบางคนที่เกี่ยวพันกับวัดพระธรรมกายอย่างลึกซึ้งจนถึงขั้นเป็นคดีความต่อกัน  ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และอาจเลยไปไกลถึงขั้นมีการ “ฟอกเงิน”แต่ถึงกระนั้น ทั้งพระทั้งฆราวาสของวัดนี้ ก็หาได้สะดุ้งสะเทือนอย่างใดไม่1) ในความเป็นจริง  วัดเป็นสถานที่จรรโลงศีลธรรม  เมื่อทราบว่า เงินที่มีผู้นำมาถวายเป็นเงินที่ยักยอกหรือได้มาโดยไม่สุจริต  วัดก็ควรจะสะดุ้งสะเทือน  ควรแสดงออกซึ่งความมีศีลธรรมในทันทีด้วยการคืนเงินบริจาคนั้นเสีย  โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น  แต่นี่ ดูเหมือนวัดพระธรรมกายจะเฉยเมยมาก  ไม่เร่งรีบคืนเงิน รอจนกลายเป็นคดี และจะต่อสู้คดีด้วย2) ธัมมชโยและพระลูกวัดอื่นก็เช่นเดียวกัน  ความเป็นพระ คือ เป็นผู้ทรงศีล  ย่อมไม่สนับสนุนการลักทรัพย์ ซึ่งผิดหลักศีล 5  และย่อมจะไม่มุสา คือกะล่อน หลอกลวง  อันที่จริงไม่จำเป็นต้องแก้ตัวเลย  ว่าคนเขาเอาเงินมาถวาย จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเอาเงินมาจากไหน  เมื่อเขามีศรัทธานำมาถวาย ก็ต้องรับไว้…