บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2014

historical inscriptions Evil did not win the Best (20 May 2557) ความชั่วไม่เคยชนะความดี

รูปภาพ
At 3:30 pm on 20 May 2557 at soldiers armed with all the television stations controlled areas . Including satellite station By an order of Gen. Prayuth Chan-ocha, the army commander . Martial law preparation Asked various TV stations A broadcast television station Channel 5 army .
Published at 4:00 pm, the Army declared martial law and two editions , read a statement . martial law declared The whole kingdom affects 20 May 57 onwards everyone to panic . Remained normal life Occupied a prominent politician like a duck house I Limbaugh , etc. and the transmission control department Lat. And press Strategic locations such as the absolute center of the animal etc. then look at http://www.youtube.com/watch?v=YytgMB0dpXE.
Axis troops sealed off the road . Check and capture card with little .. ask the military police clash class rank . Abide by the orders of the commander of each unit strictly.
Military desserts provided by fans calling page ! Let public officials and military orders not str…

พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (สรรพวิชาที่ต้องศึกษา)

รูปภาพ
พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดที่น่าศึกษา

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2539  อยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
การพิจารณาถึงประวัติการก่อตัวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย พยายามที่จะสื่อให้เห็นถึงเงื่อนไข และบริบทบางประการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อเกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ด้วยกันหลายรูปลักษณ์ ซึ่งไม่อาจที่จะแบ่งช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีการเหลื่อมซ้อนในเรื่องของเวลาอยู่มาก แต่ก็พยายามที่จะลำดับภาพให้เห็นหลักเขตเด่น ๆ ในเชิงโครงสร้างว่า ในห้วงเวลาประมาณหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมานั้น “นโยบายของรัฐ” ผ่านหน่วยงานราชการและกลไกทางการต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจแก่การเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของในท้องถิ่น และสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ ขึ้นตามหัวเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค และในระดับชุมชนในท้องถิ่นอย่างไรวัตถุประสงค์ของการนำเสนอก็เพื่อให้เป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ระดับมหภาค ซึ่งจะเชื่อมต่อกับรายละเอียดเฉพาะกรณีที่จะนำเสนอในส่วนต่อไป 

ศาลพระอิศวร จังหวัดกำแพงเพชร
การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น…

With a quick movement Thaksin and his tyrannical In world history

รูปภาพ
With a quick movement Thaksin and his tyrannical In world history
 Help us share to national security . Proceedings of the party to enter into a conspiracy against Thailand implied constitutional case the joint statement did not accept the decisions of the Constitutional Court, the Constitutional Court strongly asserted that joined the conspiracy to overthrow the government by a tyrant Thaksin puppet regime . decision Yingluck Shinawatra, Prime Minister and the Minister acting chair fell another 9 people to incite a mob uprising shirt out against the Constitutional Court.

The Constitutional Court is a constitutional court , whose decisions are final , binding every organization. Thus, these party leadership to the cat led by village chief , General Gul said not to accept the verdict of the Constitutional Court , also alleges slander court than a conspiracy against the Constitution , but also into the offense under Section 68 of the Constitution, the overthrow of the regime . democrac…