บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2012

สองมาตรฐานสังคมสงฆ์ไทย ปักกลดพัทยา-ตำรวจจับ เดินธุดงค์ธรรมชัยเข้ากรุงเทพฯ-ตำรวจปิดถนนช่วย ?

รูปภาพ
สองมาตรฐานสังคมสงฆ์ไทย ปักกลดพัทยา-ตำรวจจับ เดินธุดงค์ธรรมชัยเข้ากรุงเทพฯ-ตำรวจปิดถนนช่วย


แหมพระพวกนี้ไม่มีหัว ต้องดูตัวอย่างธรรมกายสิ ปักกลดเดินธุดงค์ในบ้านในเมืองมันต้อง 1. ให้ตำรวจปิดถนน 2.แห่รูปหล่อหลวงพ่อสดนำหน้า 3. ปูพรมบนถนนเพื่อกันแดด 4.เกณฑ์ญาติโยมให้มาช่วยกันโปรยดอกไม้รองเท้า 5.ให้พระธรรมกิตติวงศ์-ราชบัณฑิต ออกมาอธิบายช่วย ว่าแต่ในข่าวระบุว่า "เจ้าหน้าที่จึงแจ้งถึงความไม่เหมาะสมของสถานที่ให้ทราบ" ก็แสดงว่าเทศกิจพัทยารู้พระธรรมวินัยมากกว่าพระธรรมกิตติวงศ์อีกเหรอ โถเป็นไปได้ไง อุ๊ยตายไม่น่าเชื่อ !
กดที่ภาพเพื่อฟังคำอธิบายธุดงค์ธรรมชัย
โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม และประธานที่ปรึกษาวัดพระธรรมกาย


วันนี้ เรามาสร้างประวัติศาสตร์ ของกรุงเทพมหานคร ของพระพุทธศาสนาและของประเทศไทยกัน นั่นก็คือ มาร่วมมีส่วนในการทำสิ่งที่อัศจรรย์ ทำได้ยาก ไม่เคยมี ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนับแต่สร้างกรุงมา นั่นก็คือ มีพระสงฆ์จำนวน 1,500 กว่ารูป เดินธุดงค์เข้ามากลางกรุง มาพักกลางกรุง ในถิ่นที่เจริญรุ่งเรือง ในถิ่นที่มีจราจรแออัดคับค…

พรพระศิวะ ปีใหม่ ๒๕๕๘_๕๐๐๐

รูปภาพ
พระศิวะเจ้า ผู้ประทานพร พระพรหมธาดา ผู้สร้าง และ พระนารายณ์ ผู้รักษา เพื่อให้เมืองนั้น ๆ มีความเจริญรุ่งเรืองภิญโญยศสืบไป http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/10/blog-post_134.html

อำนาจแห่งหัวใจศิวะเทพโดย ศาสดา อริยไมตรี หากเราจะมีความรอบรู้สักเพียงใด แต่ไม่เคยรู้ถึงคุณาธิการแห่งหัวใจของตน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้รู้แจ้ง เมื่อหัวใจไร้ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะดับสูญ ถือเป็นสัจจะแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ที่ไม่มีผู้ใดหลีกพ้น แต่สามารถยืดอายุออกไปได้ โดยการเข้าถึงกลไกมหัศจรรย์แห่งหัวใจ ที่นอกเหนือจากการเห็นเป็นเพียงก้อนเนื้อที่ปั๊มกระแสโลหิต แต่ยังมีความลึกลับไปในหัวใจสรรพสัตว์ คือ จิตวิญญาณ จิต หมายถึง สิ่งที่รู้สึกได้ถึงอารมณ์แห่งการรับรู้ และการปรุงแต่ง วิญญาณ หมายถึง สิ่งที่คิดได้หมายรู้ถึงความทรงจำอันมหัศจรรย์แห่งกลไกของธาตุรู้ เพื่อตองสนองต่อความรู้สึก และอารมณ์ของหัวใจ จะมีใครบ้างที่ให้ความสำคัญกับหัวใจตน พร้อมกับรู้ซึ้งถึงคุณาธิการแห่งหัวใจตนที่ให้ความรู้ ความรัก ความสุข ความทุกข์และความขมขื่น แต่ถ้าปราศจากหัวใจดวงนี้ ความรู้สึกเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ จะมีสักกี่คนที่สำนึกถึงคุณอันปร…

พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (สมเด็จพระญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รูปภาพ
พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

--------------------------------
ขออำนวยพรสาธุชนทั้งหลาย

ดิถีขึ้นปีใหม่ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง คือวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ นับเป็นเทศกาลที่เป็นที่ปีติยินดีของคนทั่วไป เพราะอย่างน้อยก็ยินดีที่ได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมาด้วยดีอีกปีหนึ่ง และก็หวังใจว่าจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปอีกในปีใหม่จะมาถึง ฉะนั้น เทศกาลปีใหม่จึงถือกันว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุข สุขใจกับอดีตที่ผ่านมา และสุขใจกับอนาคตที่กำลังจะมาถึง จึงได้พากันทำกิจกรรมแห่งความสุข มีการทำบุญตักบาตร และอำนวยอวยพรแก่กันตามประเพณีนิยม

พรที่ทุกคนปรารถนา น่าจะเป็นพรสี่ประการที่นิยมเรียกกันว่า จตุรพิธพร คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ หมายถึง ความมีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีความสุขด้วยสมบัติคือพรั่งพร้อมด้านต่างๆ และมีพละกำลัง ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา กำลังทรัพย์ และกำลังพวกพ้อง

อันที่จริงการให้พรกันนั้นย่อมเป็นที่ทราบกันว่า คือการให้ความมีมิตรจิตมิตรใจต่อกัน มิใช่ใครจะหยิบยื่นพรเหล่านี้ให้แก่กันได้เพียงแต่พูด หรือกล่าวคำอวยพรแ…

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ และ ประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ของชาวไทย

รูปภาพ
ช่วยแชร์เพื่อร่วมสร้างบุญบารมีhttp://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/11/blog-post_16.html
วันที่ 18 ธ.ค.55 เข้ากราบนมัสการ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระแข็งแรงขึ้นมาก และพระที่เฝ้าอยู่ได้บอกว่า ท่านตรัสออกมาได้บ้างแล้ว
มารศาสนาไม่ควรอ่าน ประจักษ์แจ้งขบวนการทำลาย สถาบันพระศาสนา ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถา
บันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับขอพระสยามเทวาภูบาลได้กำราบปราบปรามพวกขุนนาง ข้าราชการ นักการเมือง ตลอดจนผู้ที่คิดร้ายทำลายชาติฉ้อราษฎร์บังหลวงกดขี่ข่มเหง คนร้าย ผู้กระทำตนเป็นเจ้า พ่อ ให้ประสบความวิบัติฉิบหายวอดวายไปสิ้นทั่วแผ่นดินทอง http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/11/blog-post_4311.html