บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2011

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่แด่ชาวไทย เพื่อเป็นสิริมงคล

รูปภาพ
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่แด่ทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล และหวังให้ทุกคนน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 ใจความว่า.... 

ตามคตินิยมของคนไทยทั่วไป เมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาถึง ต่างก็ปีติยินดี เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายว่ารอบปีหนึ่งของชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีมีสุข เป็นเหตุให้ชีวิตผ่านพ้นมาถึงปีใหม่อันจะเป็นรอบใหม่ของชีวิต ที่ทุกคนมุ่งหวังและปรารถนาที่จะให้ดำเนินไปด้วยความสวัสดีมีสุข

          สำหรับประชาชนชาวไทยในรอบปีที่ผ่านมาคือ พ.ศ.2554 นับเป็นมหามงคลสำหรับชาวไทยทั้งมวล เพราะเป็นมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในรอบปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงคือ พ.ศ. 2555 ก็นับได้ว่าเป็นปีมหามงคลสำหรับชาวไทยอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นปีที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอำนวยสุขแก่ชาวโลกเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องมาครบ 26 ศตวรรษ หรือ 2,600 ปี พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงจัดให้มีการเฉลิมฉลอง อันเป็นการรำลึกถึงพระ…

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ ธรรมเป็นใหญ่

รูปภาพ
สวัสดีปีใหม่ ที่จะมาถึงครับ ขอนำสิ่งที่ชาวไทย ควรศึกษาและพิจารณา ในการนำหลักธรรมมาใช้ ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชาติไทย และกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องครับ ข้อมูลต่างๆท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ขอให้ชาวไทยทุกท่านมีความสุขความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงครับ
พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช ที่ http://www.facebook.com/note.php?note_id=155913567800797
ประวัติหลวงตามหาบัว ที่ ชาวไทยไม่ควรลืม http://www.facebook.com/note.php?note_id=152193088172845
ธรรมเป็นใหญ่ เพื่อ ถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช ข้อมูลที่ชาวไทยต้องทราบ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html
โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ นักข่าวพลเมือง

ข่าว พระศาสนา

รูปภาพ
พระเทพปริยัติวิมล
วัดบวรนิเวศวิหาร



นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งอธิการบดี ว่า ขณะนี้ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระเทพปริยัติวิมล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มมร.ไปอีกวาระหนึ่ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และมติที่ประชุมสภา มมร. ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 7 ต.ค. 2554 โดยมีพระบัญชาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2554 ทั้งนี้ขั้นตอนในการดำเนินงานถือว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ เนื่องจากในมาตรา 25 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระบุไว้ชัดเจนว่า สมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยา ลัยก็มีมติเสนอชื่อพระเทพปริยัติวิมล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มมร. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้านนายบรรณฑูร บุญสนอง ประธานชมรมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มมร. กล่าวว่า ตามที่ตนได้ไปยื่นหนังสือต่อ รมว.ศึกษาธิการให้ตรวจสอบการแต่งตั้งอธิการบดีมมร.นั้น ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการขัดพระบัญชาสมเ…

โครงการหาทุนปกป้องสถาบันพระศาสนา ?

รูปภาพ
ด่วน ? เป้าหมายหลักคือการทำลายพระพุทธศาสนา โจรใต้ เป้าหมายยึดปท.!? โปรดช่วยแบ่งปัน เพื่อสร้างบุญบารมี
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/08/blog-post_5.html
ชมภาพเหตุการประวัติศาสตร์ จารึกวัดบวร ที่
http://www.facebook.com/medi a/set/?set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3
https://plus.google.com/u/0/?tab=mX#photos/110980182224205386788/albums/5772214336339428017
ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ชาวพุทธที่ปกป้องพระศาสนา อ่านที่ http://www.facebook.com/note.php?note_id=180004888724998

ข้อมูลโครงการต่างๆที่ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=417608041618637&set=a.337342796311829.76345.161446187234825&type=1&theater
โครงการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา เพื่อถวาย สมเด็จพระสังฆราช และ เพื่อพระเจ้าอยู่หัว ข้อมูลที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.253131934732916.61477.161446187234825&type=1
ท่านสามารถร่วมบริจาคบูชาเพื่อปกป้องสืบทอดพระศาสนาและสถาบันของชาติ ในประวัต

ความเป็นธรรม เพื่อ สมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ
ความเป็นธรรม เพื่อ สมเด็จพระสังฆราช

รักในหลวง ต้องปกป้องพระศาสนา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บันทึกประวัติศาสตร์ ที่ www.facebook.com/thaihistory 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว สยาม”เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓
พระองค์ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิต เพื่อประเทศชาติและประชาชน ทรง เป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ถือ ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่
รักในหลวงต้องกราบพระอริยะ http://www.alittlebuddha.com/html/

เบื้องหลัง ตัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ?

รูปภาพ
อะไรคือเบื้องหลัง ตัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ?โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์6 ธันวาคม 2554 10:51 น. Share126
ในวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถือเป็นวันที่มีความสำคัญของประเทศไทย ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชกุศลมากมาย ที่เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

        ในทุกๆปี การถวายพระพรชัยมงคลจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ปีนี้ ไม่ว่าประชาชนจะประสบควาทุกข์ยากเข็ญเพียงไร ต่างก็เดินทางหรือเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างเนืองแน่น เพราะจิตใจของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต่างมีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนบูชาและผูกพันต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้อย่างหาที่สุดไม่ได้

กำหนดการเดิมในการเทิดพระเกียรติในปีนี้คือการจัดกิจกรรมการแสดงที่มีชื่อว่า “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราช” ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง ฝั่งพระบรมมหาราชวัง และการจัดฉายภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ “84 ปี แห่งความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นการฉายภาพเคลื่อนไหวผ่านแนวกำแพงพระบรม…