บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2011

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่แด่ชาวไทย เพื่อเป็นสิริมงคล

รูปภาพ
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่แด่ทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล และหวังให้ทุกคนน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 ใจความว่า.... 

ตามคตินิยมของคนไทยทั่วไป เมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาถึง ต่างก็ปีติยินดี เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายว่ารอบปีหนึ่งของชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีมีสุข เป็นเหตุให้ชีวิตผ่านพ้นมาถึงปีใหม่อันจะเป็นรอบใหม่ของชีวิต ที่ทุกคนมุ่งหวังและปรารถนาที่จะให้ดำเนินไปด้วยความสวัสดีมีสุข

          สำหรับประชาชนชาวไทยในรอบปีที่ผ่านมาคือ พ.ศ.2554 นับเป็นมหามงคลสำหรับชาวไทยทั้งมวล เพราะเป็นมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในรอบปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงคือ พ.ศ. 2555 ก็นับได้ว่าเป็นปีมหามงคลสำหรับชาวไทยอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นปีที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอำนวยสุขแก่ชาวโลกเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องมาครบ 26 ศตวรรษ หรือ 2,600 ปี พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงจัดให้มีการเฉลิมฉลอง อันเป็นการรำลึกถึงพระ…

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ ธรรมเป็นใหญ่

รูปภาพ
สวัสดีปีใหม่ ที่จะมาถึงครับ ขอนำสิ่งที่ชาวไทย ควรศึกษาและพิจารณา ในการนำหลักธรรมมาใช้ ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชาติไทย และกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องครับ ข้อมูลต่างๆท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ขอให้ชาวไทยทุกท่านมีความสุขความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงครับ
พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช ที่ http://www.facebook.com/note.php?note_id=155913567800797
ประวัติหลวงตามหาบัว ที่ ชาวไทยไม่ควรลืม http://www.facebook.com/note.php?note_id=152193088172845
ธรรมเป็นใหญ่ เพื่อ ถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช ข้อมูลที่ชาวไทยต้องทราบ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html
โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ นักข่าวพลเมือง

ข่าว พระศาสนา

รูปภาพ
พระเทพปริยัติวิมล
วัดบวรนิเวศวิหารนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งอธิการบดี ว่า ขณะนี้ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระเทพปริยัติวิมล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มมร.ไปอีกวาระหนึ่ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และมติที่ประชุมสภา มมร. ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 7 ต.ค. 2554 โดยมีพระบัญชาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2554 ทั้งนี้ขั้นตอนในการดำเนินงานถือว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ เนื่องจากในมาตรา 25 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระบุไว้ชัดเจนว่า สมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยา ลัยก็มีมติเสนอชื่อพระเทพปริยัติวิมล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มมร. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้านนายบรรณฑูร บุญสนอง ประธานชมรมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มมร. กล่าวว่า ตามที่ตนได้ไปยื่นหนังสือต่อ รมว.ศึกษาธิการให้ตรวจสอบการแต่งตั้งอธิการบดีมมร.นั้น ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการขัดพระบัญชาสมเ…

โครงการหาทุนปกป้องสถาบันพระศาสนา ?

รูปภาพ
ด่วน ? เป้าหมายหลักคือการทำลายพระพุทธศาสนา โจรใต้ เป้าหมายยึดปท.!? โปรดช่วยแบ่งปัน เพื่อสร้างบุญบารมี
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/08/blog-post_5.html
ชมภาพเหตุการประวัติศาสตร์ จารึกวัดบวร ที่
http://www.facebook.com/medi a/set/?set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3
https://plus.google.com/u/0/?tab=mX#photos/110980182224205386788/albums/5772214336339428017
ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ชาวพุทธที่ปกป้องพระศาสนา อ่านที่ http://www.facebook.com/note.php?note_id=180004888724998

ข้อมูลโครงการต่างๆที่ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=417608041618637&set=a.337342796311829.76345.161446187234825&type=1&theater
โครงการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา เพื่อถวาย สมเด็จพระสังฆราช และ เพื่อพระเจ้าอยู่หัว ข้อมูลที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.253131934732916.61477.161446187234825&type=1
ท่านสามารถร่วมบริจาคบูชาเพื่อปกป้องสืบทอดพระศาสนาและสถาบันของชาติ ในประวัต

ความเป็นธรรม เพื่อ สมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ
ความเป็นธรรม เพื่อ สมเด็จพระสังฆราช

รักในหลวง ต้องปกป้องพระศาสนา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บันทึกประวัติศาสตร์ ที่ www.facebook.com/thaihistory 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว สยาม”เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓
พระองค์ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิต เพื่อประเทศชาติและประชาชน ทรง เป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ถือ ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่
รักในหลวงต้องกราบพระอริยะ http://www.alittlebuddha.com/html/

เบื้องหลัง ตัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ?

รูปภาพ
อะไรคือเบื้องหลัง ตัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ?โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์6 ธันวาคม 2554 10:51 น. Share126
ในวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถือเป็นวันที่มีความสำคัญของประเทศไทย ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชกุศลมากมาย ที่เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

        ในทุกๆปี การถวายพระพรชัยมงคลจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ปีนี้ ไม่ว่าประชาชนจะประสบควาทุกข์ยากเข็ญเพียงไร ต่างก็เดินทางหรือเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างเนืองแน่น เพราะจิตใจของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต่างมีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนบูชาและผูกพันต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้อย่างหาที่สุดไม่ได้

กำหนดการเดิมในการเทิดพระเกียรติในปีนี้คือการจัดกิจกรรมการแสดงที่มีชื่อว่า “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราช” ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง ฝั่งพระบรมมหาราชวัง และการจัดฉายภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ “84 ปี แห่งความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นการฉายภาพเคลื่อนไหวผ่านแนวกำแพงพระบรม…