บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2012

สร้างบุญบารมี แก้ภัยพิบัติ ถวาย สมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ
สร้างบุญบารมี แก้ภัยพิบัติ ถวาย สมเด็จพระสังฆราช โดย ประวัติศาสตร์ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2011 เวลา 5:47 น. · โครงการสร้างบุญบารมี ถวาย สมเด็จพระสังฆราช บรรเทาภัยพิบัติในชาติไทย
บารมี คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง พระด้วยกันก็มีคุณธรรมแตกต่างกัน จึงเป็นเนื้อนาบุญที่ต่างกัน บุคคลที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามี ศีลปาฎิโมกข์สังวร ๒๒๗ ข้อนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่ตรัสเรียกว่าเป็นพระ แต่เป็นเพียงพระสมมุติเท่านั้น เรียกกันว่าสมมุติสงฆ์ พระที่แท้จริงนั้นหมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไป ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นฆราวาสก็ตาม (จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)
เชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต ถวาย  สมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยภัยพิบัติในชาติไทย เลือดไม่พอ!!! ★ โปรดบริจาค สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ 8.30-15.30น.ทุกวัน ส่งไปรพ.ทั่วประเทศ โทร.02256 4300

ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ (๒พย๕๔)
ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ได้กราบท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ณ.วัดบวรนิเวศ ได้ถวาย พระสม…

เรื่องน่าเศร้าใจต้องศึกษาด่วน

รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง "มหาเถรสมาคม" เรื่องน่าเศร้าใจต้องศึกษาด่วน โดย ประวัติศาสตร์ เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:28 น. · พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง "มหาเถรสมาคม" ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นรัฐบาลคณะสงฆ์ปกครองและบริหารกิจการพระศาสนา ต่างพระเนตรพระกรรณ แต่ทุกวันนี้แทบไม่เห็นมีบทบาทอะไร มหาเถรสมาคม หรือ มส. หากจะเปรียบเทียบกับการปกครองทางโลกก็คือ คณะรัฐมนตรีของคณะสงฆ์นั่นเอง เพราะมหาเถรสมาคม นับเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ ที่มีอำนาจ หน้าที่ ในการปกครองคณะสงฆ์ทั้งประเทศให้อยู่ในพระธรรมวินัย ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยอำนาจ หน้าที่ที่สำคัญของมหาเถรสมาคม คือ ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงามปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณรควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ที่ผ่านมาแม้มหาเถรสมาคมจะปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด  …

ต้นเหตุของปัญหา ที่ต้องศึกษาและแก้ไข

รูปภาพ
ต้นเหตุของปัญหา ที่ต้องศึกษาและแก้ไข โดย ประวัติศาสตร์ เมื่อ 28 มกราคม 2012 เวลา 16:10 น. ·
ทักษิณ VS ธัมมชโย อัตตาในคราบพ่อค้า พบกับ อัตตาในผ้าเหลือง เป็นข่าวเกรียวกราวทั่วโลก กับ การไปวัดพระธรรมกาย ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ในวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวยกย่องวัดพระธรรมกายในความยิ่งใหญ่ของเคหสถาน อันสำเร็จจากการ "บอกบุญโดยไม่จำกัดวิธีการและจำนวน" ทั้งซื้อ เซ้ง เช่า และผ่อนบุญเป็นงวดๆ จน "พระธัมมชโย" เจ้าอาวาสวัดนี้ได้รับฉายา "พุทธพานิช" เป็นองค์แรกของพระสงฆ์ไทย       พระธัมมชโย หรือหลวงพี่ไชยบูลย์นั้น ยังมีคดีติดตัวอยู่บานเบอะ ทั้งเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรับบริจาค การใช้เงินวัด และที่สำคัญก็คือ คดีทางพระธรรมวินัย ที่วัดพระธรรมกายตีความเสียใหม่ว่า "พระนิพพานเป็นอัตตา" ต่างจากข้อความดั้งเดิมในพระที่ระบุว่า "พระนิพพานเป็นอนัตตา" เรื่องนี้ถามให้ตายก็คงหาคนรู้ยาก เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนระดับนักปราชญ์ทะเลาะกัน แต่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนหัวใจของพระพุทธศาสนา ต้องแพทย์ระดับรักษาโรคหัวใจเท่…

พระธรรมกิตติวงศ์ ที่ถูกคำสั่งสมเด็จพระสังฆราช "ปลด" จากตำแหน่ง เป็นองค์แรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย

รูปภาพ
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม พระธรรมกิตติวงศ์ ที่ถูกคำสั่งสมเด็จพระสังฆราช "ปลด" จากตำแหน่ง เป็นองค์แรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย โดย ประวัติศาสตร์ เมื่อ 19 มีนาคม 2012 เวลา 14:36 น. ·
ข้อมูลที่ชาวไทยต้องศึกษา เพื่อความประจักษ์แจ้งในความมั่นคงของชาติและพระศาสนา แท๊กทีม ! พระธรรมกิตติวงศ์+พระพรหมดิลก ประธานร่วมงานตักบาตรล้านรูปของธรรมกาย ยิ่งลักษณ์ในชุดอุบาสิกาของธรรมกาย
พระธรรมกิตติวงศ์
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ถูกคำสั่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช "ปลด" จากตำแหน่ง เป็นองค์แรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย เมื่อสิบกว่าปีก่อน เลยหันไปทุ่มเทกายใจให้กับธรรมกาย จนกระทั่งวันนี้ วันที่พรรคเพื่อไทยของทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีกองกำลังธรรมกายหนุนหลังอยู่เต็มอัตรา ได้โอกาสครองอำนาจทางการเมือง เราจึงได้เห็นสำนักนายกรัฐมนตรีรับหน้าเสื่อจัดงานตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ปิดถนนกลางกรุงเทพมหานคร แบบว่าประวัติศาสตร์ต้องจารึก
งานของคณะสงฆ์ไทย แต่ไม่ใช่ของ..มหาเถรสมาคม
ไม่ต้องงงนะฮะ ว่าสำนวนไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยพระธรรมกิตติวงศ์ ในวันนี้ มีความหมายอย่างไร ? ระหว่างคำว่า คณะสงฆ์ กับคณะสงฆ์ไทย นั้…

การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ
บันทึกประวัติศาสตร์ ในวาระบำเพ็ญกุศล 23 ปี การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดย ประวัติศาสตร์ เมื่อ 22 เมษายน 2012 เวลา 19:29 น. ·
ในวาระบำเพ็ญกุศล 23 ปี การสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ผู้เขียนใคร่นำประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์มาเผยแพร่ให้ปรากฏ โดยที่ผู้เขียนเป็นสัทธิวิหาริกที่อุปสมบทโดยพระองค์ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ ครั้นพรรษาหนึ่งล่วงพ้นได้ลาสิกขา จึงเขียนหนังสือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นเครื่องบูชาพระคุณพิมพ์ใน พ.ศ.2537 จำนวนสองครั้งโดยลำดับ เอกสารประกาศสถาปนาฯ ได้รับการอ้างถึงในหนังสือที่กล่าวแล้ว ดังนี้ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่างลง สมควรที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เพื่อจักได้บริหารการพระศาสนาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 และตามระเบียบราชประเพณีให้สมบูรณ์สืบไป แ…