บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

(ครูสอนให้เราเป็นคนดี) จากใจเรา ชาวลูกศิษย์เทพศิรินทร์ ด้วยความอาลัย คุณครู สนิท ธรรมโกศล โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ

รูปภาพ
ข้อมูล การทำความดีตามที่ครู สนิท สอน  https://www.facebook.com/thaihistory/

http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.htmlhttps://www.facebook.com/ssomkiert
      ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล           
https://www.facebook.com/ratanaporn.dhammakosol

 ท่าน อนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้เกียรติ ถ่ายภาพ ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ

ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคล

รูปภาพ
#พระบรมสัตยาธิฏฐานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนทำยุทธหัตถี เพื่อปกป้องประเทศ  และ พระบวรพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า จึงตรัสประกาศแก่เทพยดาทั้งปวงว่า ให้บังเกิดมาในประยูรมหาเศวตฉัตรจะ ให้บำรุงพระบวรพุทธศาสนา ไฉนจึงมิช่วยให้สว่างแลเห็นข้าศึกเล่า พอตกพระโอษฐ์ลง พระพายก็พัดควันอันเป็นหมอกมืดนั้นสว่างไป ทอดพระเนตรเห็นช้างเศวตฉัตร ๑๖ ช้าง มีช้างดั้งช้างกัน ยืนอยู่เป็นอันมาก... พระสงฆ์และมหาเถระ ควรนำไปศึกษา และชาวไทยควรศึกษาความจริงว่าทำไม ไม่มีใครกล่าวถึงสถาที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ รักชาติ และ สถาบันกันทุกหน่วยงานแต่ไม่มีใครกล้าเปิดเผย ? บันทึกโดย สมเกียรติ กาญจนชาติ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ช่วยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้และช่วยแบ่งปันด้วยครับ
ประวัติศาสตร์ ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ตอนที่๑ http://www.facebook.com/note.php?note_id=182735668426186 บันทึกประวัติศาสตร์ พิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ.วัดวรเชษฐ์ (นอกเกาะ) พระนครศรีอยุธยา (ความมั่นคงของชาติ)
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๓ น. พระปรางค์ที่บรรจุพระบรมอัฐิ สมเด็จพระ นเรศวร วันยุ...
โดย: สมเกียรติ กาญจนชาติ
https://www.…

ขอประชาสัมพันธ์ การหาทุนสนับสนุน โครงการเพื่อจิตอาสาเพื่อพระศาสนา

รูปภาพ
ประชาสัมพันธ์ การหาทุนสนับสนุน โครงการเพื่อจิตอาสา ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน1) เพื่อจัดหาทุนในการช่วยพระศาสนา
2) เพื่อปรับปรุงการทำงานในการประสานงานเพื่อสังคม
3) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นในการทำงาน
4) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ที่ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถโอนเงินได้ที่
บัญชี “สมเกียรติ กาญจนชาติ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 993-226584-3 สาขาโรบินสัน โอเซี่ยน ภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-6514822
หรือแจ้งผลการโอนเงินมาที่ ssomkiert@gmail.com มีสิ่งมงคลมอบให้ท่านที่ร่วมบริจาค ขอชื่อและที่อยู่เพื่อส่งสิ่งมงคลไปให้ท่านครับ ศิลปะวัตถุทางพระศาสนา (การอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์)


โครงการหาทุนตั้งมูลนิธิ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

#ความล่าช้าทำให้ประเทศชาติสูญเสียการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารในภูมิภาค

รูปภาพ
#ความล่าช้าทำให้ประเทศชาติสูญเสียการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารในภูมิภาค และทำให้การพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์4.0 ไปได้ช้ามาก มหาชนโปรดช่วยศึกษาและแชร์เพื่อให้ท่าน นายกรัฐมนตรีได้ทราบความจริงเรื่องนี้ครับ #ยุทธศาสตร์ของพระราชาเพื่อมหาชน โปรดช่วยศึกษาและแชร์ถ้ามีคุณค่า
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2559
http://www.mict.go.th/…/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.p…

ประวัติศาสตร์ พระสมเด็จจิตรลดา พระกำลังแผ่นดิน : ทำดีแบบปิดทองหลังพระเพื่อเป็นกำลังแผ่นดิน

รูปภาพ
พระสมเด็จจิตรลดา พระกำลังแผ่นดิน : ทำดีแบบปิดทองหลังพระเพื่อเป็นกำลังแผ่นดิน
ทำดีแบบปิดทองหลังพระ เมื่อทำดีมากพอแล้วทองจะล้นออกมาด้านหน้าให้คนเห็นเอง อย่าบ่นเหนื่อย อย่าบ่นท้อ…ให้มองที่ภาพพระราชกรณียกิจ ทุกพระองค์ทรงงานไม่มีวันหยุด เดินตามรอยสถาบัน สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ไม่ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย แต่ต้องทำทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องบอกใครก็ได้ เมื่อได้ทำแล้ว ส่งไม้ต่อให้คนรุ่นหลังเติมพลังให้เด็กๆ
ทำดีแบบปิดทองหลังพระ เมื่อทำดีมากพอแล้วทองจะล้นออกมาด้านหน้าให้คนเห็นเอง อย่าบ่นเหนื่อย อย่าบ่นท้อ…ให้มองที่ภาพพระราชกรณียกิจ ทุกพระองค์ทรงงานไม่มีวันหยุด เดินตามรอยสถาบัน สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ไม่ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย แต่ต้องทำทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องบอกใครก็ได้ เมื่อได้ทำแล้ว ส่งไม้ต่อให้คนรุ่นหลังเติมพลังให้เด็กๆ
ในราวปีพุทธศักราช 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ข้าราชการกองหัตถศิลป กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เข้ามาเป็นผู้แกะแม่พิมพ์พระสมเด็จจิตรลดานี้ในพระราชฐาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในก…