โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2018

#หลักธรรมปีใหม่๒๕๖๒

รูปภาพ
#หลักธรรมยุทธศาสตร์พระราชาเพื่อมหาชนในแผ่นดิน นมัสการถาม : ทำอย่างไร ประเทศชาติ ประชาชน จะอยู่ดีกินดี มีความสามัคคีปรองดองกัน
ถวายวิสัชนา : ให้เข้าหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให้ละชั่ว กระทำความดี ทำใจให้ผ่องใส
นมัสการถาม : คนส่วนมากทำดี คนส่วนน้อยทำชั่ว จะทำให้คนส่วนมากเดือดร้อนไหม ทำอย่างไรจึงแก้ไขได้
ถวายวิสัชนา : ขอถวายพระพร ทุกวันนี้คนไม่รู้จักศาสนาจึงเบียดเบียนกัน ถ้าคนเรานึกถึงตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน เพราะต้องการความสุขความเจริญ คนอื่นก็เช่นกัน ทุกคนวันนี้เข้าใจว่าศาสนาว่าอยู่กับวัด อยู่ใตตู้ ในหีบ ในใบลาน อยู่กับพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียโน่น จึงไม่สนใจบ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวาย มองหน้ากันได้ ถ้าคนเราถือกันเป็นบิดา มารดา เป็นพี่ เป็นน้องกันแล้วก็สบาย ไปมาหาสู่กันได้ เพราะใจเราไม่มีเวร เวรก็ไม่มีใจ เราไม่มีกรรม กรรมก็ไม่มี ฉะนั้นให้เรามีพรหมวิหารธรรม อย่างมหาบพิตรเสด็จมานี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมด (จากหนังสืออนุสรณ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)

https://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2018/12/blog-post_16.html

#พระอาจารย์ของธรรมราชา!!! หลวงปู่ฝั้นอาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราช!...ครั้งเทศน์ถวาย ร.9…

โครงการจัดสร้างเหรียญในประวัติศาสตร์ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น เลื่อนฐานันดรศักดิ์ ในรัชกาลที่ ๑๐

โครงการ
จัดสร้างเหรียญในประวัติศาสตร์ เพื่อหาทุนมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น เลื่อนฐานันดรศักดิ์ ในรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อการระลึกประวัติศาสตร์และความมั่นคงสถาบันของชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง)
ประวัติ หลวงปู่ทวด


สมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวด เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์

หลวงปู่ทวด เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ เรื่องราวต่อไปนี้ผู้เขียนได้รวบรวมจากหนังสืออ้างอิงหลายเล่มทั้งที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือและเอกสารต่างๆ พอจะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า หลวงพ่อทวดคือใคร เกิดในสมัยใดและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระศาสนาไว้อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นคติเตือนใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
ทารกอัศจรรย์ เมื่อประมาณสี่ร้อยปีที่ผ่านมาในตอนปลายรัชสมัยของพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา ณ หมู่บ้านสวนจันทร์ ตำบลชุมพล เมืองจะทิ้งพระตรงกับวันศุกร์ เดือนสี่ ปีมะโรง พุทธศักราช 2125 ได้มีทารกเพศชายผู้หนึ่งถือกำเนิดจากครอบครัวเล็กๆ ฐานะยากจนแร้นแค้น แต่มีจิตอันเป็นกุศล ชอบทำบุญสุนทานยึดมั่นในศีลธรรมอันดี ปราศจากการเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์…