บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2017

#ร่วมตรวจสอบเงินทอนวัดในประวัติศาสตร์ชาติไทย # มหาชนควรอ่านและแชร์เพื่อปกป้องพระศาสนา

รูปภาพ
#ร่วมตรวจสอบเงินทอนวัดธาตุทอง # แชร์เพื่อปกป้องพระศาสนา
https://www.facebook.com/thaihistory/


วางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ 84 พรรษาราชนครินทร์ วันที่ 18 พ.ค. 2553 
พระรัตนมงคลโมลี เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานการจัดสร้างพระมหาเจดีย์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงรับวัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นประธานในพิธี 
โดยจะใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎกจากทั่วโลก ขณะเดียวกันต้องการให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเชื่อว่าอานิสงส์ ผลบุญที่ได้จากการร่วมสร้างพระมหาเจดีย์จะช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นได้ โดยจะใช้งบฯในการจัดสร้างประมาณ 200 ล้านบาท 

ผู้รับเหมาฯ วัดธาตุทอง ร้องสื่อเดือดร้อนหนัก โดนแก๊…