บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2017

#ความล่าช้าทำให้ประเทศชาติสูญเสียการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารในภูมิภาค

รูปภาพ
#ความล่าช้าทำให้ประเทศชาติสูญเสียการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารในภูมิภาค และทำให้การพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์4.0 ไปได้ช้ามาก มหาชนโปรดช่วยศึกษาและแชร์เพื่อให้ท่าน นายกรัฐมนตรีได้ทราบความจริงเรื่องนี้ครับ #ยุทธศาสตร์ของพระราชาเพื่อมหาชน โปรดช่วยศึกษาและแชร์ถ้ามีคุณค่า
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2559
http://www.mict.go.th/…/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.p…