บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2018

#ประชาสัมพันธ์จิตอาสา (ชมรมพิทักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ๒๕๖๑)

รูปภาพ
ประชาสัมพันธ์ การนำวัตถุมงคลในประวัติศาสตร์ออกมอบให้ ท่านผู้ศรัทธาร่วมบริจาคทุนในการปกป้องพระศาสนาและโบราณสถาน  #ชมรมพิทักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ๒๕๖๑

เรียน ท่านผู้มีศรัทธาในพระศาสนา

ควรศึกษาข้อมูลก่อนศรัทธา
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0846514822
สมเกียรติ กาญจนชาติ ผู้ประชาสัมพันธ์ 14 มีนาคม 2561
ข้อมูล https://www.facebook.com/ssomkiert

https://www.facebook.com/pg/thaihistory/photos/?tab=album&album_id=1773404056039022

https://www.facebook.com/thaihistory/photos/a.258806637498779.62591.161446187234825/297363643643078/?type=3&theater

https://www.facebook.com/thaihistory/
บันทึกข้อมูลพระเครื่องในหน้าประวัติศาสตร์ ที่

https://www.facebook.com/pg/thaihistory/photos/?tab=album&album_id=169264189786358<

ประชาสัมพันธ์ นำชุดพระกริ่งในประวัติศาสตร์ไทย ให้ผู้ศรัทธาร่วมประมูลสร้างบุญบารมี (ไม่ฟอกเงินผิดกฎหมาย)

รูปภาพ
http://www.appgeji.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2699/ ประวัติการสร้างพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓
โปรดให้สร้างพระกริ่งปวเรศขึ้น โดยฝีมือของช่างสิบหมู่ หรือช่างหลวง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๘๒-๒๔๓๔ ตามประวัติมีการจัดสร้าง ๖ ครั้ง ระบุจำนวนให้ทราบเพียง ๒ ครั้ง รวมแล้วได้ ๑๒ องค์ แต่ก็สร้างเพื่อพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์เท่านั้นมีเพียงครั้งที่ ๖ เพื่อฉลองสมณศักดิ์สมเด็จกรมพระยาปวเรศ ที่อาจสร้างแจกเป็นที่ระลึกให้ข้าราชบริพาน พระสกนิกร ในสมัยนั้นแต่ก็ไม่ระบุจำนวนการสร้าง และก็มีหลายแบบพิมพ์ทรง
              พระกริ่งปวเรศ ถือว่ามีพลังพุทธนุภาพแรงที่สุด เริ่มมีชื่อเสียงในวงแคบๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมาถึงยุคของรัชกาลที่ ๕ พระกริ่งที่โด่งดังในอดีตล้วนแต่เป็นพระกริ่งที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ร่วมอธิษฐานจิต ในวงการพระเครื่องรางที่นับถือว่ามีอานุภาพขลังศักดิ์…