โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2016

พระเครื่องแท้และการอนุรักษ์ในประวัติศาสตร์อย่างมีคุณค่า

รูปภาพ
ขอประชาสัมพันธ์ทำดีเพื่อในหลวง ๙,๑๐ พ.ศ.๒๕๕๙
อ่านแล้วดีช่วยแชร์ครับ
#โครงการสร้างโรงเรียนถวายในหลวง
ประชาสัมพันธโครงการเพื่อพ่อ๙๙
https://drive.google.com/…/0B_nOh0gPsWNSaUJPc1gyczdBeEk/view

#ประชาสัมพันธ์ในการหาทุนในโครงการเพื่อพ่อ

ประวัติหลวงปู่แบน พระสุธรรมาธิบดี พระสงฆ์แท้ของพระราชา๙,๑๐ (โครงการเพื่อในหลวง)

รูปภาพ
 โครงการทำความดีถวายในหลวง๙,๑๐https://www.facebook.com/pg/thaihistory/photos/?tab=album&album_id=1254173774628722#พระสงฆ์ของพระราชา๙,๑๐ 
#หลวงปู่แบน พระธรรมวราจารย์ ธ. วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระสุธรรมาธิบดี เข้ารับพระราชทานเลื่อน-แต่งตั้งสมณศักดิ์ 159 รูป ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ดำรงสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้ารับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ 5 ธ.ค. #มหาชนควรศึกษาข้อมูลครับ ต้นแบบตามแนวพระราชดำริ 'บวร'เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร #ประจักษ์ในหัวใจมหาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร #รักในหลวงต้องสนองพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
https://drive.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSaUJPc1gyczdBeEk/view

หลวงปู่แบนขวัญใจคนงาน สร้างวัด สร้างศูนย์เด็กเล็กเพื่อชนทุกชั้น

ผู้คนทุกระดับที่เหยียบย…