บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2016

#พระกริ่งปวเรศแท้ในประวัติศาสตร์ไทย บันทึกไว้โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ

รูปภาพ
#พระกริ่งปวเรศแท้ในประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์บันทึกไว้โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ และ คุณหมอ อธิคมhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.169264189786358.35217.161446187234825&type=3
https://www.facebook.com/phrakringpowareth/ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.169594319753345.35350.161446187234825&type=3
พระกริ่งปวเรศวัดบวรนิเวศ

พระกริ่งปวเรศและพระกริ่งพระสังฆราชแพ เป็นพระเครื่องอันทรงคุณค่าแห่งการบูชาและสะสม ถือได้ว่าน่าศึกษาที่สุดครับ การสร้างที่ทรงไว้ซึ่งพิธีกรรมอันสุดยอด ตามตำหรับของสมเด็จพระวันรัต วักป่าแก้ว พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....บูชา จ บูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง....การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด..การสร้างซึ่งต้องมีความพิถีพิถันในมวลสารโลหะ เรียกว่านวโลหะ มีทองและเงินป็นหลักให้ได้ครบ 9 ชนิด ประกอบด้วยฤกษ์ยาม ราชวัตร ฉัตรธง ผู้สร้างมุ่งหมายความอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย มีหม้อน้ำมนต์เป็นสัญญาลักญณ์ ท่านสร้างขึ้นหลายครั้งหลายหน ตามสมณศักดิ์ที่ท่านได้รับพระราชทานตั้งแต่ก่อนจะเป็นสมเด็จพระสังฆราช เริ่มตั้งแต่เป็นพระเทพโมลี…

ประกาศการหาทุน โครงการสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร เพื่อการศึกษาในมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

รูปภาพ
โครงการสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร เพื่อการศึกษาในมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์                       งบประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐บาท


หลวงปู่กำลังสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์  โดยพระธรรมวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก 
เรียน   ท่านผู้มีจิตศรัทธาในการสืบทอดพระศาสนา  เพื่อความมั่นคงของชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.ข้อมูลโครงการต้นแบบโครงการสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ พระชันษา                          สมเด็จพระญาณสังวร  เพื่อการศึกษาในมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์                          ๒.ภาพศิลปวัตถุพระเครื่องโบราณที่อนุรักษ์  ที่นำออก                          มอบให้ท่านที่มอบทุนในโครงการ
                        เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภาบ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑o ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่…