บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2013

การปกป้องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราช โดย พระเทพสารเวที และ สมเกียรติ กาญจนชาติ

รูปภาพ
ข้อมูล วันที่ ๑ มิย.2556 ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ได้เข้ากราบเรียน ท่านเจ้าคุณพระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อกราบเรียนเรื่อง การปกป้องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราช ที่มีการแอบอ้างจากนาย บวรศักดิ์ ว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทองคำ ถึง 119 บาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ? 

 สรุป คือ ท่านเจ้าคุณพระเทพสารเวที ไม่เห็นด้วยในโครงการนี้ตั้งแต่แรกแล้ว จึงให้ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ทำข่างสารข้อมูลเพื่อให้ชาวพุทธทั่วประเทศได้พิจารณา ด้วยหลักมหาสติ มหาปัญญา ท่านได้กล่าวว่า ชาวไทยและวัดไทยยังยากจนอยู่ ทำไม่จึงต้องหาทองคำมากมายไปให้อินเดีย ข้อมูลอ้างอิงที่ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=528636440515796&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater

และท่านได้กล่าวว่า ท่านได้ไปที่ โรงพยาบาลจุฬา มาและทราบข่าวว่า นาย บวรศักดิ์ นำทองไปถวาย แต่กลับมาออกข่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทองคำ ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างศรัทธาเพื่อออกเรี่ยไรยเงินจากประชาชนทั่วประเทศ จึงมอบให้ข้าพเจ้า นำเอกสารไปให้ท่าน อนิลมาล ศากยะ 
ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แก้ข่าว 


หล…

ไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราชเลย ปล่อยให้มีการแอบอ้างอย่างเสรี ทำให้พระเกียรติคุณที่ทรงสั่งสมมานานถึง 100 ปี

รูปภาพ
ไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราชเลย ปล่อยให้มีการแอบอ้างอย่างเสรี ทำให้พระเกียรติคุณที่ทรงสั่งสมมานานถึง 100 ปี
สังฆราชประทานทอง! หุ้มยอดพระเจดีย์พุทธคยา
ระดมทุนระดมทอง 250 กิโล 500 ล้านบาท เอาบุญระดับโลก

อา..ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้ว 10 ปีก่อนก็เกิดกรณี "ห้องกระจก" เข้าครอบงำสมเด็จพระสังฆราช ออกพระลิขิต-พระบัญชาเป็นว่าเล่น สุดท้ายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ถูกรัฐบาลทักษิณ "ยกขึ้นหิ้ง-ตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน" จนกลายเป็นปัญหาทางการเมือง รุนแรงและเรื้อรังจนกระทั่งบัดนี้ แต่พวกพระวัดบวรนั้นก็ยัง "เจ็บไม่จำ" วันนี้ก็เอาอีกแล้ว มีภาพและข่าวยืนยันชัดเจนว่า "มีกระบวนการครอบงำสมเด็จพระสังฆราช" ขนาดว่าเสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ ไม่สามารถจะรับรู้รับทราบอะไรได้เลย แต่ก็มีเหตุการณ์ประหลาด ทั้งทรงออกพระโอวาทในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา หรือแม้กระทั่งวันเด็กแห่งชาติ การทรงรับสังฆราชานุเคราะห์โครงการต่างๆ ทั้งการสร้างโบสถ์พอเพียง และโครงการหุ้มทองคำบนยอดพระเจดีย์พุทธคยา มูลค่า 500 ล้านในวันนี้
เรา-อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ขอเตือนว่า หายน…

ถึงเวลาร่วม จารึกประวัติศาสตร์ กับ พลเอก ปรีชา และ สมเกียรติ

รูปภาพ
กล่าวว่า ประเทศกำลังถูกความชั่วร้ายครอบครอง

พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ อดีตนายทหาร จปร.7 กล่าวว่า ประเทศกำลังถูกความชั่วร้ายครอบครองชาติ การที่คนเสื้อแดงและนีกการเมืองไปรดน้ำดำหัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ประเทศลาวและกัมพูชา ถือเป็นการเหยียบย่ำประเทศไทย เหยียบหน้าแล้วเอาเท้าเขี่ยตา โดยการเคลื่อนไหวที่กัมพูชาถือว่าเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนไทย เพราะกัมพูชาแย่งดินแดนของไทย 

http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/04/7.html

http://www.facebook.com/thaihistory

หลักปฏิบัติว่าด้วย - ภาพนำทาง 8 ประการ

รูปภาพ
หลักปฏิบัติว่าด้วย - ภาพนำทาง 8 ประการ 
   ขอขอบคุณ : www.midnightuniv.org
                    http://my.dek-d.com/social_sw/story/view.php?id=321940


หลักภาพนำทาง 8 ประการ

ภาพนำทาง ของวัฒนธรรมอินเดียนั้นประกอบด้วยหลัก 8 ประการที่เน้นความสำคัญ เรียงตามลำดับกันดังนี้ 1. idealism
2. renunciation and nonattachment
3. oneness of things
4. illusions
5. liberation
6. nonindividuality
7. transtemporality
8. intuition
1. idealism 
ทัศนคติต่อชีวิตของชาวอินเดียส่วนใหญ่แล้วนั้น ถูกกำหนดด้วยอุดมคติซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์มาจากคัมภีร์อุปนิษัท คำว่า"อุดมคติ" ในที่นี้หมายความถึง หลักปรัชญาซึ่งให้ น้ำหนักต่อคุณค่าทางจิตใจในการชี้นำทางในการดำเนินชีวิต อุดมคติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่เป็นแนวบรรทัดฐานกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตที่มนุษย์ต้องดำเนินตามเพื่อประโยชน์สูงสุด นอกเหนือจากหลักปรมาตมันและหลักโมกษะแล้ว ยังได้แก่ หลักอาศรมสี่ ซึ่งหมายถึง "ขั้นตอนหรือช่วงระยะเวลาของชีวิต" หรือแปลว่า "กระท่อมของนักบวช"
ซึ่ง หลักอาศรมสี่ นี้ประกอบด้วย (1) พรหมจรรย์ การประพฤติอย่างพรหมหรือการปฏิบัติตนให้อย…

สรุป ข้อมูลประวัติศาสตร์ วงศ์ภิกษุณีสงฆ์เถรวาทในศรีลังกาที่มีมาแต่ครั้งพระเจ้าอโศกได้สูญวงศ์ไปนานแล้ว

รูปภาพ
            สรุปข้อมูลประวัติศาสตร์ ภิกษุณี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5 ภิกษุณี (บาลีภิกฺขุณีสันสกฤตภิกฺษุณีจีน: 比丘尼) เป็นคำใช้เรียกนักบวชหญิง ในพระพุทธศาสนาคู่กับภิกษุที่หมายถึงนักบวชชายในพระพุทธศาสนา คำว่า ภิกษุณี เป็นศัพท์ที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาโดยเป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่ใช้เรียกนักบวชในศาสนาอื่น ภิกษุณี หรือ ภิกษุณีสงฆ์ จัดตั้งขึ้นโดยพระบรมพุทธานุญาต ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีโดยวิธีรับคุรุธรรม 8 ประการ ในคัมภีร์เถรวาทระบุว่าต่อมาในภายหลังพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตวิธีการอุปสมบทภิกษุณีให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น จนศีลของพระภิกษุณีมีมากกว่าพระภิกษุ โดยพระภิกษุณีมีศีล 311 ข้อ ในขณะที่พระภิกษุมีศีลเพียง 227 ข้อเท่านั้น เนื่องจากในสมัยพุทธกาลไม่เคยมีศาสนาใดอนุญาตให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นนักบวชมาก่อน และการตั้งภิกษุณีสงฆ์ควบคู่กับภิกษุสงฆ์อาจเกิดข้อครหาที่จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อการประพฤติพรหมจรรย์และพระพุทธศาสนาได้ หากได้บุคคลที่ไ…