สมเด็จองค์ใหม่ ที่ชาวพุทธต้องศึกษา ในการช่วยธัมมชโย

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้นี้ได้เคยให้การช่วยธัมมชโย

 
ไม่ปฎิบัติตามลิขิต สมเด็จพระสังฆราช https://www.facebook.com/thaihistory?ref=hl#!/photo.php?fbid=435144823198292&set=a.176119805767463.37970.161446187234825&type=3&theater
 

รักในหลวงต้องกราบพระอริยะ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/08/blog-post_26.html
สมเด็จพระสังฆราช ตรัสชัดพระต้องถือธรรมะเป็นใหญ่
ไม่ยึดติดกับอำนาจ เงินทอง สมณศักดิ์ ยอมสละชีวิตรักษาธรรมะได้
  1.http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/13%20April%202011.html
สรุปจาก http://www.alittlebuddha.com/
ประวัติ พระพรหมโมลี 
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องศึกษา เรื่องความมั่นคงของสถาบันพระศาสนา  เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ศึกษา ได้ด้วยตนเองอย่างประจักษ์แจ้ง เพื่อช่วยปกป้องและสืบทอดพระศาสนาของ พระพุทธเจ้า ให้ครบ ๕,ooo ปี อ่านแล้วได้บุญบารมี ขออนุโมทนา ใช้หลักกาลมาสูตรในการพิจารณา


ศึกษาข้อมูลความมั่นคงในประวัติศาสตร์ ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.253131934732916.61477.161446187234825&type=3
ชาวไทยท่านใดกล้าลุกขึ้นมาปกป้องประเทศชาติ และสถาบันหลักของชาติ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ผู้ตรวจการแผ่งดิน ที่ http://www.ombudsman.go.th/10/index1.html
ช่วยชาติได้โดยท่าน ช่วยส่งเรื่องร้องเีรียนไปที่ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร 0-2143-8341

อย่ารักประเทศ โดยไม่กล้าลุกขึ้นต่อสู้ (เพื่อ สมเด็จพระสังฆราช และ พระเจ้าอยู้หัว)โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ www.facebook.com/thaihistory  ถึงกฎหมายยังเอาผิดท่านไม่ได้ แต่กฎแห่งกรรมท่านได้รับแล้ว ขอให้ชาวพุทธทั่งประเทศ ช่วยพิจาณา และสามารถแจ้งการกระทำที่เป็นภัยต่อ สถาบันพระศาสนา ได้ที่ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน http://www.ombudsman.go.th/10/home.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช