admin หน้าประวัติศาสตร์ ประกาศขอความสนับสนุนทุน โครงการปกป้องสถาบันพระศาสนาข้อมูลประวัติศาสตร์ทำถวาย สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙

ประวัติศาสตร์หลวงตามหาบัว

                                         การดำเนินการด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799141123437208&set=a.353029291381729.91961.100000239827913&type=1&theater

ข้อมูลด้านความมั่นคง ที่ส่งให้หัวหน้าคณะคสช.
วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ข้อมูลที่ 

เปิดเผยข้อมูลประวัติศาสตร์สถานที่บรรจุพระบรมอัฐิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชาสัมพันธ์
เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธา
เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่ สถาบันของชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยข้าพเจ้าได้กราบเรียน ปรึกษาท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และได้รับคำแนะนำในการดำเนินโครงการความมั่นคงพระศาสนา เพื่อจัดทำหนังสือพระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราช พร้อม DVD การอบรมพระกรรมฐาน เพื่อสืบทอดพระศาสนา ใช้ประชาสัมพันธ์สร้างความศรัทธาในพระธรรมวินัย สามารถใช้ฝึกอบรมชาวพุทธทั่วประเทศ จึงได้นำพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคสมเด็จโตออกหาทุนโดยขอมอบให้ท่านผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ และโครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียน นำเสนอโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ท่านได้เมตตาพิจารณาและขอการสนับสนุนในโครงการนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและพระศาสนาตลอดไป (ท่านผู้ศรัทธามอบทุน เก้าหมื่นบาท ขอมอบพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคสมเด็จโตสร้าง หนึ่งองค์ทุกองค์มีบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่www.facebook.com/thaihistory และขอถวายรายได้ครึ่งหนึ่ง เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์เจดีย์พุทธบารมี และส่วนหนึ่งดำเนินโครงการสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว วัดหลังศาล จ.ภูเก็ต) ด้วยความเคารพอย่างสูง สมเกียรติ กาญจนชาติ
มีศรัทธาสามารถโทรสอบถามและขอต่อรองในการบริจาคบูชา ได้ที่ 084-6514822
เข้าชมที่


พระเครื่องในประวัติศาสตร์ที่นำออกมอบให้แด่ท่านที่ให้ความสบับสนุนในโครงการ
องค์เจ้าคุณเที่ยงมอบให้ท่านที่บริจาค ๒๐ล้านบาท
ข้อมูลพระเครื่องและมูลค่าที่นำออกให้ท่านที่มีศรัทธาบริจาคในโครงการที่
                           http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/12/blog-post_23.html
                              พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม รุ่นแรก บริจาค ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก วัดบวรนิเวศ บริจาค ๓ ล้านบาท
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.169594319753345.35350.161446187234825&type=3
                      พระกำแพงเม็ดขนุน สมัยสุโขทัย เนื้องทองคำผสม บริจาค ๑๕,๐๐๐ บาท
                                    เหรียญหลวงพ่อโสธร ทองคำ รุ่นแรก บริจาค ๓ ล้านบาท
                                   เหรียญหลวงพ่อโสธร เนื้อทองแดง รุ่นแรก บริจาค ๙๐๐,๐๐๐ บาท
                                         พระสมเด็จจิตรดา รุ่นแรก บริจาค ๓๐๐,๐๐๐ บาท
         เหรียญหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 บริจาค ๕๐๐,๐๐๐ บาท
            เหรียญหลวงปู่ทวด เนื้อทองรมดำ เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 บริจาค ๓๕๐,๐๐๐ บาท
               เหรียญหลวงปู่เอี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง รุ่นแรก บริจาค ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบพระเครื่องจาก ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ
พระเครื่องทุกองค์บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ที่
การอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ แห่งแรกของโลก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช