#ธัมมชโยอาบัติปาราชิกไม่ใช่พระในพุทธศาสนา


ข้าราชการระดับสูงทั้งหลายในประเทศไทย ที่เดินทางไปประกอบกิจทางศาสนาในอินเดียและเนปาลว่า ท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือ ท่านไม่คิดจะแก้ไขจัดการกับอลัชชีผู้ทำลายศาสนา จนถึงกลุ่มพระสงฆ์ที่ให้การสนับสนุน ให้สิ่งเหล่านี้ยุติหมดไป ให้ศาสนาพุทธบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไร้มลทิน ไร้มารศาสนาอีกต่อไปเลยหรือ ? ปาราชิกมา 10กว่าปี 
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html?m=1


#ประจักษ์แจ้งพฤติกรรมมหาเถ?
สมเด็จองค์นี้ พระรูปขวามือ และชายผู้นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=296838490362260&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater
สมเด็จองค์นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ ที่ชาวโลกต้องศึกษา ที่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%2078.html

ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรก็เพื่อเตือนให้รู้ทั่วกันว่า ผู้ต้องอาบัติปาราชิกนั้นไม่ใช่พระในพุทธศาสนา เป็นเพียงผู้นำผ้ากาสาวพัตร์ไปครอง เป็นพระปลอม ต่อจากนั้นย่อมเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รักษากฎหมาย หรือของผู้มีหน้าที่ในการพุทธศาสนา จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไม่ให้มีพระปลอมมาทำลาย ทำให้เสื่อมเสีย เช่นที่ผู้รักษากฎหมายเคยทำมาแล้ว เคยบังคับให้เป็นผู้ปลอมเป็นพระ ถอดผ้ากาสาวพัตร์ออกจากตัว การปฏิบัติต่อพระปลอมต้องไม่มีแตกต่างกัน ต้องไม่มียกเว้นว่า คนนั้นปลอมได้คนนี้ปลอมไม่ได้ เป็นพระปลอมมีอยู่ในพุทธศาสนาไม่ได้ทั้งนั้น ประกาศนั้นเป็นคำบอกเล่าเป็นคำเตือนให้รู้ เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับมหาเถรฯไม่บังคับให้เชื่อ ไม่บังคับใครให้ทำอะไร แสดงความถูกผิดให้ปรากฏอยู่เท่านั้น ในฐานะที่เป็นประมุขแห่งสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงต้องทำหน้าที่ส่วนตนให้เรียบร้อยถูกต้อง บอกความจริงด้วยความหวังดีมิได้บังคับ จงเข้าใจทั่วกัน" ชาวพุทธแท้ควรช่วยแชร์ให้มาก เพื่อศึกษาครับ
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/04/blog-post_25.html
ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ 
https://thaidhammakaya.wordpress.com/2015/02/28/49/
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช