ประชาสัมพันธ์ โครงการในประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา


                       บริจาค ๒๐ ล้านบาท ครึ่งหนึ่งถวาย พระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณเที่ยง)
                                 ผู้บริจาคสามารถ รับพระสมเด็จองค์นี้ได้จากมือท่านเจ้าคุณเที่ยง
                 https://www.facebook.com/thaihistory    มีข้อมูลบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์
https://www.facebook.com/thaihistory/photos/a.169264189786358.35217.161446187234825/169266449786132/?type=3&theater

ด้วยข้าพเจ้าสมเกียรติ กาญจนชาติ  ได้กราบนมัสการเจ้าคุณเที่ยง เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องหาทุนถวายช่วยในการทำโครงการที่วัดระฆัง จึงนำพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (องค์เจ้าคุณเที่ยง ในประวัติศาสตร์) ออกหาทุนในครั้งนี้ โดยถวายรายได้ส่วนหนึ่งให้วัดระฆัง ส่วนหนึ่งข้าพเจ้านำไปดำเนินโครงการด้านความมั่นคงพระศาสนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้มีศรัทธาได้ร่วมสร้างบุญบารมีในครั้งนี้ ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลที่แนบมา
พระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆทำเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ เป็นหลักฐานทางวัตถุว่า ที่นี่มีพระพุทธศาสนา มีผู้ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฎิบัติตาม และเป็นสิ่งระลึกอันประเสริฐของบุคคล ผู้คนรุ่นแต่ก่อน ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต เป็นที่พึ่งทางใจจวบจนกว่าผู้นั้นจะมีปัญญา วาสนาบารมีแก่กล้า ละชั่ว ละบาปตัดกิเลส โลภ โกรธ หลงออกจากใจ ไม่ยึดถือในวัตถุสิ่งของต่างๆ รวมทั้งวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆ โดยปัญญาอันแท้จริง เห็นจริง รู้อะไรควรยึด อะไรควรปล่อย รู้ว่าสิ่งที่เรามีนี้มีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนขอบเขตใด มีคุณและมีโทษแค่ไหน อะไรเป็นที่พึ่งชั่วคราว อะไรเป็นที่พึ่งถาวร พระเครื่องกันตายไม่ได้ แต่พุทธคุณมีจริง ธัมมานุภาพมีจริง สังฆานุภาพมีจริง อำนาจจิตมีจริง แต่ทุกคนมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง สุขทุกข์เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ไม่มีที่สิ้นสุด ทำกรรมอะไรไว้ได้หนหลังก็ต้องชดใช้เสวยผลกรรมนั้นอย่างตรงไปตรงมา และอำนาจกรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร หากตนทำของตนเอง สิ่งอื่นบุคคลอื่นทำให้ ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ ท่านหลวงปู่เทพโลกอุดรสอนอย่างนี้

สนใจ โทร 084-6514822
สมเกียรติ กาญจนชาติ NGO

ประจักษ์แจ้ง การอนุรักษ์พระเครื่องเชิงประวัติศาสตร์

http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/09/blog-post_2.html

โครงการที่ได้ดำเนินการ


เรื่อง โครงการตั้งมูลนิธิและกองทุน
เพื่อพิทักษ์สถาบันพระศาสนาและสถาบันชาติ
เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ข้อมูลโครงการ ๒.ภาพศิลปะวัตถุพระเครื่องโบราณที่อนุรักษ์และนำออกมอบให้ท่านที่ ร่วมสร้างบุญบารมี
ข้อมูลที่แนบมา
ด้วยความเคารพ
สมเกียรติ กาญจนชาติ

ศึกษาข้อมูลที่
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2014/02/blog-post_10.html

ประจักษ์แจ้งการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์
ข้อมูลที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/06/blog-post_2871.html
ช่วยแชร์ก็ได้บุญมากครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช