ประวัติศาสตร์ ร่วมสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตามหาบัว วัดหลังศาล จ.ภูเก็ต

ข้อมูล สมเกียรติ กาญจนชาติ NGO 


ภาพพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคสมเด็จโต ที่นำออกมอบให้ผู้ศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ ที่
https://www.facebook.com/thaihistory/photos/a.169264189786358.35217.161446187234825/759551130757658/?type=3&theater

ประชาสัมพันธ์ เพื่อหาทุนสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตามหาบัว วัดหลังศาล จ.ภูเก็ต
โครงการนี้ตั้งมูลค่าสมมุติไว้ไม่สูงเกินจริงครับ มอบแด่ท่านที่มีศรัทธาบริจาคบูชา 50,000 บาท (มอบให้หนึ่งองค์มีจำนวนจำกัดครับ) สำหรับท่านที่ศรัทธา โทร 0846514822 สมเกียรติ กาญจนชาติ NGO
พระเครื่องงามด้วยคุณค่าในประวัติศาสตร์ พระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆทำเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ เป็นหลักฐานทางวัตถุว่า ที่นี่มีพระพุทธศาสนา มีผู้ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฎิบัติตาม และเป็นสิ่งระลึกอันประเสริฐของบุคคล ผู้คนรุ่นแต่ก่อน ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต เป็นที่พึ่งทางใจจวบจนกว่าผู้นั้นจะมีปัญญา วาสนาบารมีแก่กล้า ละชั่ว ละบาปตัดกิเลส โลภ โกรธ หลงออกจากใจ ไม่ยึดถือในวัตถุสิ่งของต่างๆ รวมทั้งวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆ โดยปัญญาอันแท้จริง เห็นจริง รู้อะไรควรยึด อะไรควรปล่อย รู้ว่าสิ่งที่เรามีนี้มีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนขอบเขตใด มีคุณและมีโทษแค่ไหน อะไรเป็นที่พึ่งชั่วคราว อะไรเป็นที่พึ่งถาวร พระเครื่องกันตายไม่ได้ แต่พุทธคุณมีจริง ธัมมานุภาพมีจริง สังฆานุภาพมีจริง อำนาจจิตมีจริง แต่ทุกคนมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง สุขทุกข์เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ไม่มีที่สิ้นสุด ทำกรรมอะไรไว้ได้หนหลังก็ต้องชดใช้เสวยผลกรรมนั้นอย่างตรงไปตรงมา และอำนาจกรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร หากตนทำของตนเอง สิ่งอื่นบุคคลอื่นทำให้ ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ ท่านหลวงปู่เทพโลกอุดรสอนอย่างนี้

http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/12/blog-post_23.html
ด่วนโอกาศพิเศษในการร่วมสร้างบุญบารมี การอนุรักษ์ศิลปนิยมเชิงประวัติศาสตร์ ท่านสามารถ ร่วมบริจาคบูชาเพื่อสืบทอดพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ไทย โครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ข้อมูลที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3


ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ตามหลวงตา วันที่ 12 สิงหาคม 2537 วัดป่าบ้านตาด
วัดเจริญสมณกิจ หรือ วัดหลังศาล ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2494 โดยเริ่มจากที่ หลวงอนุภาษ ภูเก็ตการ และ คุณนายหลุยวุ้น ภรรยาได้กราบเรียนให้พระมหาปิ่น ชสิโต เป็นตัวแทนไปนิมนต์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  ให้ท่านมาจำพรรษาที่ จ.ภูเก็ต 

คราแรกเมื่อมาถึงเมืองภูเก็ตยังไม่มีสำนักปฏิบัติธรรม ท่านจึงได้พักอยู่ที่ค่ายฝรั่ง หน้าสนามไชย (ปัจจุบันคือบ้านพักปลัดเทศบาลเมืองภูเก็ต) ต่อมาเห็นว่ามีที่ดินระหว่างวัดหลังศาลจังหวัด กับเขาโต๊ะแซะ เป็นสถานที่อันเหมาะสมในการเจริญสมณธรรม คณะพุทธบริษัทที่มีความเลื่อมใสในตัวท่านหลวงปู่ จึงได้สละทรัพย์รวบรวมทุนกันขอแบ่งซื้อที่ดินจากนายบวร กุลวนิช จำนวน ๘ ไร่ และนายบวรยังได้ถวายที่ดินส่วนที่เหลืออีก ๔ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา เพื่อสร้างวัดและตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดเจริญสมณกิจ” (วัดหลังศาล) 

โบสถ์ของวัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ ท่านพระอาจารย์จำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระนาใน พรรณานิคม สกลนคร ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านเมตตามาเป็นผู้นำคณะสงฆ์อยู่

อนุโมทนากับคุณ จาง เจี้ยน หรือ คุณศุภชัย รุจาธร และคณะชาวจีน จากมาเลเซีย และ จากเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ผู้บริจาคปัจจัย 4,000,000 บาท เพื่อซื้อที่ดิน ถวายแด่ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช