(ครูสอนให้เราเป็นคนดี) จากใจเรา ชาวลูกศิษย์เทพศิรินทร์ ด้วยความอาลัย คุณครู สนิท ธรรมโกศล โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ

 
               

                 ข้อมูล การทำความดีตามที่ครู สนิท สอน  https://www.facebook.com/thaihistory/

                       http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html                                                   https://www.facebook.com/ssomkiert
      ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล           
     https://www.facebook.com/ratanaporn.dhammakosol

  ท่าน อนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้เกียรติ ถ่ายภาพ ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช