ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคล#พระบรมสัตยาธิฏฐานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนทำยุทธหัตถี เพื่อปกป้องประเทศ 
และ พระบวรพุทธศาสนา
พระบาทสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า จึงตรัสประกาศแก่เทพยดาทั้งปวงว่า ให้บังเกิดมาในประยูรมหาเศวตฉัตรจะ ให้บำรุงพระบวรพุทธศาสนา ไฉนจึงมิช่วยให้สว่างแลเห็นข้าศึกเล่า พอตกพระโอษฐ์ลง พระพายก็พัดควันอันเป็นหมอกมืดนั้นสว่างไป ทอดพระเนตรเห็นช้างเศวตฉัตร ๑๖ ช้าง มีช้างดั้งช้างกัน ยืนอยู่เป็นอันมาก...
พระสงฆ์และมหาเถระ ควรนำไปศึกษา และชาวไทยควรศึกษาความจริงว่าทำไม ไม่มีใครกล่าวถึงสถาที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ รักชาติ และ สถาบันกันทุกหน่วยงานแต่ไม่มีใครกล้าเปิดเผย ?
บันทึกโดย สมเกียรติ กาญจนชาติ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ช่วยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้และช่วยแบ่งปันด้วยครับ

ประวัติศาสตร์ ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ตอนที่๑ http://www.facebook.com/note.php?note_id=182735668426186
บันทึกประวัติศาสตร์ พิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ.วัดวรเชษฐ์ (นอกเกาะ) พระนครศรีอยุธยา (ความมั่นคงของชาติ)
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๓ น. พระปรางค์ที่บรรจุพระบรมอัฐิ สมเด็จพระ นเรศวร วันยุ...
โดย: สมเกียรติ กาญจนชาติ
https://www.facebook.com/ssomkiert
ประวัติศาสตร์ เปิดเผยความจริงประวัติศาสตร์ตอนที่ ๒ http://www.facebook.com/note.php?note_id=177741868925566
ข่าวประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ.วัดวรเชษฐ์ (นอกเกาะ) พระนครศรีอยุธยา (๔๑๙ ปีที่ถูกปกปิดความจริง)
ประวัติและความสำคัญ พระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระเอกาทศรถทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพ...
ประวัติศาสตร์ ข้อมูลของกรรมธิการ วุฒิสภา ที่หลายหน่วยงานไม่กล้าเปิดเผยความจริงให้ชาวไทยทราบ ? http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/…/blog-post_06.h…

พระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นพระเครื่องที่หายากมาก เพราะเหตุนี้ทำให้ราคาสูงถึงหลักล้าน ทั้ง 3 พิมพ์แล้วในเวลานี้ และนอกจากจะหายากแล้ว ยังเป็นเพราะพุทธคุณเป็นที่ปรากฏ ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาด และคงกระพันชาตรี แล้วจะไม่ถึงล้านได้ยังไง

การสร้าง "พระขุนแผนเคลือบ" นั้น มาจากเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะพระมหาอุปราชา เมื่อเสด็จฯ กลับถึงพระนคร จึงโปรดฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ขึ้นไว้เป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์แห่งการสงคราม ที่วัดป่าแก้ว หรือ"วัดใหญ่ชัยมงคล"นั่นเอง

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พุทธศิลป์ อธิบายให้ฟังว่า พระขุนแผนเคลือบ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นพระเครื่องพิมพ์เนื้อดินละเอียด สีขาวนวล สันนิษฐานว่า วิธีการสร้างพระเครื่อง รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมดิน น่าจะพัฒนามาจากการทำเครื่องปั้นดินเผาของจีน เนื้อของพระเครื่องจึงละเอียดและขาวนวล ลักษณะเป็นพระเครื่องพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยม องค์พระประทับนั่งแบบปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้วเป็นปริมณฑล ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธชินราช แห่งเมืองพิษณุโลก

นอกจากนั้น ยังมีการเคลือบน้ำยา เคลือบสีเหลืองทองหรืออมเขียวเล็กน้อย คล้ายกับการเคลือบโอ่งมังกรในสมัยก่อน แทนการลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นการถนอมเนื้อของพระเครื่องได้เป็นอย่างดี โดยใช้ ดินเทศ หินฟันม้า และไม้มะก่อ กวนเป็นน้ำยา แล้วใช้วิธีจุ่มพระเครื่อง โดยจุ่มเน้นที่บริเวณด้านหน้า ก่อนจะเข้าเตาเผา แต่คนสมัยนั้นไม่เก่งเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ เนื้อกับน้ำยาเคลือบไม่ได้สัดส่วนกัน จึงเกิดการหดตัว เพราะข้างในยังไม่แห้ง แต่ข้างนอกแห้งแล้ว ทำให้น้ำยาเคลือบรัดตัว เกิดรอยรานเล็กๆ เหมือนเปลือกไข่บุบ ส่วนในซอกจะมีสีน้ำยาเข้มๆ ติดอยู่ ซึ่งกลายเป็นพระเครื่องที่สวยงาม แบบที่จีนต้นตำรับการทำเครื่องปั้นดินเผา ยังทำไม่ได้

พระเครื่องรุ่นนี้ แบ่งออกเป็น 3 พิมพ์ คือ

1.พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง

2.พิมพ์อกใหญ่ ฐานเตี้ย

3.พิมพ์อกเล็ก หรือที่เรียกว่า "พิมพ์แขนอ่อน"

ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่อง กล่าวว่า ขุนแผนเคลือบ นอกจากจะมีที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้ว ยังมีอีกหลายที่ เช่น กรุโรงเหล้า จะไม่มีน้ำยาเคลือบ แต่เป็นพิมพ์เดียวกับวัดใหญ่ชัยมงคล หรือที่วัดเชิงท่า จ.นนทบุรี พบพระพิมพ์นี้ในปี พ.ศ.2506 แต่ผิดกับของ วัดใหญ่ชัยมงคล คือน้ำยาเคลือบจะใสกว่าและสีไม่เข้มเท่า ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ยังพบที่ ต.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยน้ำยาเคลือบจะมีสีเขียวอ่อน แต่เพราะว่าน้ำท่วมอยู่บ่อยๆ เลยมีคราบดินทรายติดตามพื้นผิวขององค์พระเครื่อง
พระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นพระเครื่องที่หายากมาก เพราะเหตุนี้ทำให้ราคาสูงถึงหลักล้าน ทั้ง 3 พิมพ์แล้วในเวลานี้ และนอกจากจะหายากแล้ว ยังเป็นเพราะพุทธคุณเป็นที่ปรากฏ ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาด และคงกระพันชาตรี แล้วจะไม่ถึงล้านได้ยังไง


#พระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคล องค์ในภาพนี้นำออกหาทุนเพื่อพระศาสนา ผู้มีศรัทธาเช่าบูชา
โทร สอบถามที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ 084-6514822

ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่
https://www.facebook.com/thaihistory/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช