จาก mail ที่น่าอ่านและน่าศึกษาที่สุดในปีใหม่นี้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลก 
พระองค์มีถุงหนังใบใหญ่เอาไว้ใส่ ของวิเศษต่างๆมากมาย 
พระองค์เริ่มต้นด้วยการ สร้างมหาสมุทร ทั้ง7 
โดยหลักของการวางของวิเศษ พระองค์จะต้องวางทั้ง 
ของดีและของไม่ดี คู่กันไป 

เพื่อไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใด 
สมบูรณ์ไปกว่าประเทศอื่นๆ ทรง เอาเทือกเขาร็อกกี้ น้ำตกไนแองการ่า วางไว้ให้อเมริกา 
แล้วก็เอาทะเลทรายอริโซน่า กับพายุทอนาโดวางไว้ด้วย 

เอาป่าอเมซอน วางไว้ให้บราซิล ทรงเอาไข้ป่า วางไว้ให้ด้วย 

เอาขั้วแม่เหล็กโลก วางไว้ให้แคนาดา 
แต ่ก็ทรงเอาความหนาวเย็นวางไว้ให้ 
เอาเทือกเขาหิมาลัย 
ให้ธิเบตกับเนปาล เพื่อเป็นปราการกั้นข้าศึก 
แต่ก็เอาความเบาบางของอากาศ และความแห้งแล้งไว้ให้ 

ทุกประเทศจะได้ของคู่กันแบบนี้ ทั้งหมด 
.....จึงไม่มีประเทศใดน้อยหน้ากว่ากัน 


คราวนี้ พระองค์ทรงลืมประเทศ รูปขวานเล็กๆ ทางแหลมอินโดจีน 
ทรงสะพายถุงวิเศษ แล้วก้าวข้ามเขาหิมาลัยไป 
แต่ด้วยความที่เขาสูงชันมาก 
เทือกเขาได้เกี่ยวถุงของพระเจ้าขาด 
ข้าวของที่ดีๆ ที่เตรียมเอาไว้ให้ประเทศอื่นๆ 
เช่น ชายหาดสวยๆ ผืนดินอุดมส มบูรณ์ ศิลปะวัฒนธรรมดีๆ อาหารอร่อยที่สุดในโลก 
ดอกไม้ ผลไม้ ชายทะเล ก็เทไปกองรวมกันที่ 
--- ประเทศไทยหมด --- ว้า !! แย่แล้ว พระเจ้า ทรงคิดว่า ประเทศนี้ 
ท่าทางต้องเจริญกว่าประเทศอื่นๆ ทั้งหมดแน่นอนพระเจ้าทรงมองหาภัยธรรมชาติที่จะมาถ่วงดุล แต่สายเสียแล้ว 
พระองค์ทรงเอาภูเขาไฟ กับแผ่นดินไหว ให้ญี่ปุ่นไปแล้ว
ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ ประเทศอื่นๆ 
จะมาฟ้องร้องพระองค์ได้ว่า พระองค์ไม่ยุติธรรม 
จะมีภัยธรรมชาติอันใดหนอที่ จะทำให้ประเทศไทยไม่เจริญกว่า 
ประเทศอื่นๆได้ เมื่อทรงคิดได้ 
เพื่อเป็นการป้องกัน ประเทศอันสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้ 
ไม่ให้เจริญล้ำไปกว่า ที่อื่นๆ 

พระองค์ก็เลยสร้าง 
.......นักการเมืองไทยขึ้นมา 
ถ้ามีนักการเมืองไทยอยู่ล่ะก็ ต่อให้สมบูรณ์แค่ไหน ไทยก็ไม่มีวันเจริญ...... 


ข้อมูลข่าวสารที่ต้องทราบเพื่อหาทางแก้ไข (มีนักการเมืองและนักบวช ข้าราชการ) ศึกษาข้อมูลที่  

โชคดีของประเทศไทย คือ บูรพระกษัตริย์ ของชาติไทย ได้นำพระศาสนา มาใช้ในการสร้างชาติ ดังนั้นเราต้องนำ พระธรรมในพุทธศาสนา กลับมาใช้ในการฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในชาติ ข้อมูลชาวไทยควรศึกษา ที่ 


ความเห็นจาก ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ คือ ประชาชนต้องถือ ธรรมะเป็นใหญ่ ประเทศชาติจึงเจริญอย่างมั่นคง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช