เร่งคลอด พรบ.คุ้มครองพระพุทธศาสนา


เร่งคลอด พรบ.คุ้มครองพระพุทธศาสนา
เพิ่มโทษ "อาญา" พระ-เณรทำผิด

อา..ก็ดีนะฮะ พระพุทธศาสนาจะได้แข็งแรง ว่าแต่คนที่นำเอาคำสั่งแต่งตั้งอธิการบดี มมร. ไปให้สมเด็จพระสังฆราชลงพระนาม แต่ภายหลังกลับไร้ศักดิ์และสิทธิกลายเป็นเศษขยะไปนั้น เมื่อไหร่จะเอาตัวไปประหารเจ็ดชั่วโคตรให้สาสมกับความผิดล่ะฮะ แล้วพวกกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ที่เอาใจฝักใฝ่ไปเป็นสมุนธัมมชโยนั่นล่ะ ต้องเพิ่มโทษ"ถอดยศ-ปลดตำแหน่ง" ด้วยหรือไม่ ? ไหนๆ ก็จะทำพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งแล้ว ช่วยออกมาตราเหล่านี้ด้วยนะนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักพุทธฯพศ.เร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์ฯเพิ่มโทษอาญา "พระ-เณร" ทำผิด


เมื่อวันที่ มกราคม นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พศ.ได้สรุปปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย ในรอบปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม2554-กันยายน 2555 พบว่า มีการร้องเรียนว่าพระบิณฑบาตขาดความสำรวม 227 รูปเข้าร่วมงานโดยไม่ได้รับนิมนต์ เร่ร่อนไม่สังกัด รูปปักกลดตามย่านชุมชน พักค้างแรมตามบ้าน ดื่มสุรา 19 รูปเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต 51 รูปปลอมบวช 18รูป โดยพบปัญหาการร้องเรียนสูงสุด คือช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 รวม 143 รูป เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีพุทธศาสนิกชนทำบุญมากที่สุด

สำหรับมาตรการการดำเนินการแก้ไขปัญหาพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควรนั้น พศ.และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ถวายคำแนะนำ 86 รูปเจ้าคณะผู้ปกครองภาคทัณฑ์และสั่งให้กลับสังกัด 112 รูปเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ดำเนินการให้ลาสิกขา 106 รูปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย กรณีปลอมบวชและเข้าเมืองผิดกฎหมาย 18 รูป สำหรับสังกัดพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควร พบว่าในเขตกรุงเทพมหานคร 74 รูป สังกัดวัดในส่วนภูมิภาค 230 รูป สังกัดวัดในต่างประเทศ 18 รูป

เทียบสถิติปีที่ผ่านมาการกระทำผิดของพระสงฆ์ สามเณรถือว่าลดลง เพราะ พศ.มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น แต่กำลังเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ... ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เพื่อขับเคลื่อนการดูแล คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและจะมีโทษทางอาญากับพระภิกษุ สามเณรที่กระทำความผิดเพิ่มขึ้นด้วย ก็จะทำให้เกิดระบบต่อการดูแลพระพุทธศาสนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม" http://www.alittlebuddha.com/
ข่าว : มติชน8  มกราคม 2556


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช