พอเพี่ยง (สมเด็จพระสังฆราช) ชาวพุทธควรศึกษาทุ่ม 1,000 ล้าน 6 โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สังฆราช

อืม..ประเทศไทยเรานี้ดูจะมีความมั่งคั่งเหลือเฟือนะ เพราะวาระพิเศษในแต่ละปี ก็จะมีการนำงบประมาณของประเทศชาติประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือย เมื่อวานรัฐบาลก็อนุมัติเงิน 250 ล้าน จัดงาน 100 ปีสมเด็จพระสังฆราชแล้ว วันนี้ก็ประกาศทุ่มอีกเกือบ 1,000 ล้านบาท เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ใช้จ่ายในแต่ละรายการก็มิได้ครอบคลุมในโครงสร้างของคณะสงฆ์ไทยเลย ทั้งๆ ที่เรามีงานทั้งด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ และสาธารณูปการ แต่โครงการที่ประกาศออกมานั้นมีแต่สร้างกับสร้าง แบบนี้ก็มิใช่การใช้งบประมาณในทางบูรณาการเลย ขอถามทีเถิดว่า ใครที่เป็นเจ้าคิดในการใช้เงินงบประมาณมหาศาลถึง 1,250 ล้านเหล่านี้ ประทานโทษ ทำไมมันถึงโง่บัดซบอย่างนี้เล่า ?


พระอุโบสถพอเพียงตามแนวดำริสมเด็จพระสังฆราช ใช้งบประมาณหลังละ 2 ล้านบาทเท่านั้น ถ้าใช้เงิน 1,000 ล้าน ก็จะได้โบสถ์ 500 หลัง แต่นั่นก็เพียงประกาศกันให้สวยหรูเท่านั้นเอง เพราะว่าถ้าใครมือยาวก็สาวเอาสิ ใกล้ชิดรัฐมนตรีก็เบิกกินเบิกใช้ ที่ห่างไกลก็อดอยากปากแห้งไป ประชาธิปไตยยุคพวกใครพวกมันก็เป็นเช่นนี้เอง นี่แหละคือตัวอย่างของคำว่า "รวยกระจุก จนกระจาย" อย่างแท้จริง

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณตามที่ พศ. ได้จัดทำโครงการเสนอของบประมาณกลางปี 2555 ในการสร้างและบูรณะวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี จำนวน 6 โครงการ รวมงบฯ 911.9 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โครงการสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร การสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว พุทธมณฑลแห่ง จ.เชียงใหม่ โครงการอุดหนุนการปรับปรุงเสนาสนะวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย 100 ล้าน โครงการบูรณะพระวิหารเสาอินทขีล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ และโครงการบูรณะบริเวณลานวัดแก้วมงคล จ.สมุทรสาคร

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะ จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า คณะสงฆ์ จ.นครสวรรค์ จัดสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ และสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู ซึ่งเป็นพระประธานประจำพุทธอุทยานนครสวรรค์ ถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวันที่ 15 มี.ค. จะมีพิธีหล่อพระพักตร์ และจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้

ข่าว : ไทยรัฐ17 มกราคม 2556


เป็นห่วง ! กลัวไม่มีที่ทำกิน !
พระพรหมดิลกฝากถามรัฐบาลทำงานยังไง
ทำไมปล่อยให้ต่างชาติรุกซื้อที่ดินในไทยมาร่วม 10 ปี


พระพรหมดิลก (เจ้าคุณเอื้อน) วัดสามพระยา
กรรมการมหาเถรสมาคม-เจ้าคณะภาค 14

อืม.. น่านนะสินะ ปล่อยปละละเลยแบบนี้ใช้ได้หรือ เป็นรัฐบาลทำไมไม่รู้ปัญหาของชาวบ้านเหมือนพระ ดูสิ ขนาดว่าพระพรหมดิลก เป็นเจ้าคณะภาค14 มีที่ดินในการปกครองอยู่แถวๆ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี โน่น ท่านยังรู้ซึ้งถึงปัญหาของชาวอีสาน แต่รัฐบาลไม่รู้นี่สิแย่ ต้องให้พระให้เจ้าออกมาบอกข่าว

เออ ว่าแต่พระพรหมดิลกคงไม่รู้จักคนที่ชื่อว่า "ทักษิณ ชินวัตร" เจ้าของพรรคเพื่อไทยและพี่ชายท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กระมัง ในวันที่ท่านทักษิณขายหุ้นดาวเทียมไทยคมให้แก่บริษัทเทมาเส็กของสิงคโปร์ไปนั้น ท่านบอกว่า "ขายแต่ลิขสิทธิ์กิจการ มิได้ขายวงจรดาวเทียมซักกะหน่อย" ดังนั้น ถ้าว่าประชาชนชาวพุทธขายที่ดินให้แก่คนต่างชาติต่างศาสนา ก็น่าจะไม่ต่างกัน เพราะขายเพียงที่ดินเท่านั้น ถึงยังไงพวกต่างชาติก็ขนเอาที่ดินไทยไปไว้ต่างประเทศไม่ได้ เห็นไหมว่าเมื่อวาน บริษัทเทมาเส็กก็ขายหุ้นชินคอร์ปทิ้งแล้ว

ดังนั้นก็อย่าห่วงเลยท่านเจ้าคุณ ห่วงแต่กิจการพระศาสนาในเมืองไทยเถิด ทุกวันนี้กรรมการมหาเถรสมาคมหลายรูปก็ถูก "ธรรมกาย" ซื้อตัวซื้อใจไปหมดแล้ว ถามว่าเหลือเกียรติศักดิ์ศรีอะไรให้กราบไหว้ได้อีกเล่า หรือว่าท่านเจ้าคุณเอื้อนยังไม่รู้เรื่องนี้ ?

คณะสงฆ์ห่วงชาวบ้านขายที่ทำกิน 

พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 14 เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ในภูมิภาคต่างๆ พบว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีการขายที่ดินให้ชาวต่างชาติไปเป็นจำนวนมาก ล่าสุดพบว่าในพื้นที่ของ จ.มหาสารคาม มีการขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติแบบกิโลเมตรเว้นกิโลเมตร ซึ่งทางคณะสงฆ์มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้มาก เพราะเมื่อคนไทยขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติ จะทำให้ไม่มีที่ดินทำมาหากิน และสุดท้ายก็จะต้องไปเช่าที่ดินที่ขายไปแล้วใช้ทำมาหากินแทน ทั้งนี้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว และที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์พยายามที่จะเทศน์สั่งสอนชาวบ้านอยู่เป็นประจำ

"อาตมาฝากถามไปยังรัฐบาลว่า รัฐบาลจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ซึ่งการที่ชาวพุทธขายที่ดินให้คนจากศาสนาอื่นจนหมด และเมื่อเงินที่ได้มาจากการขายที่ดินหมดไปแล้ว ชาวพุทธจะทำอย่างไร ทำให้จะต้องไปพึ่งคนในศาสนาอื่น ซึ่งก็จะมีการกำหนดให้ต้องนับถือศาสนานั้นๆ ก่อนที่จะสามารถเข้าไปใช้ที่ดินได้ ก็จะทำให้จำนวนพุทธศาสนิกชนมีจำนวนที่ลดลงไปด้วย ปัจจุบันนี้ชาวพุทธหลายคนตกหลุมในเรื่องนี้ ขายที่ดินให้กับคนจากศาสนาอื่นไปแล้วจำนวนมาก ขณะเดียวกันคนจากศาสนาอื่นก็เริ่มรุกหนักกว้านซื้อที่ดินในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยไปแล้วจำนวนมากเช่นกัน จึงอยากเตือนสติประชาชน และอยากฝากคำถามไปยังรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร" พระพรหมดิลกกล่าว
 http://www.alittlebuddha.com/
ข่าว : ข่าวสด16 มกราคม 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช