พระเครื่องงามด้วยคุณค่าในประวัติศาสตร์ สคส.๒๕๕๗

พระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆทำเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ เป็นหลักฐานทางวัตถุว่า ที่นี่มีพระพุทธศาสนา มีผู้ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฎิบัติตาม และเป็นสิ่งระลึกอันประเสริฐของบุคคล ผู้คนรุ่นแต่ก่อน ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต เป็นที่พึ่งทางใจจวบจนกว่าผู้นั้นจะมีปัญญา วาสนาบารมีแก่กล้า ละชั่ว ละบาปตัดกิเลส โลภ โกรธ หลงออกจากใจ ไม่ยึดถือในวัตถุสิ่งของต่างๆ รวมทั้งวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆ โดยปัญญาอันแท้จริง เห็นจริง รู้อะไรควรยึด อะไรควรปล่อย รู้ว่าสิ่งที่เรามีนี้มีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนขอบเขตใด มีคุณและมีโทษแค่ไหน อะไรเป็นที่พึ่งชั่วคราว อะไรเป็นที่พึ่งถาวร พระเครื่องกันตายไม่ได้ แต่พุทธคุณมีจริง ธัมมานุภาพมีจริง สังฆานุภาพมีจริง อำนาจจิตมีจริง แต่ทุกคนมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง สุขทุกข์เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ไม่มีที่สิ้นสุด ทำกรรมอะไรไว้ได้หนหลังก็ต้องชดใช้เสวยผลกรรมนั้นอย่างตรงไปตรงมา และอำนาจกรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร หากตนทำของตนเอง สิ่งอื่นบุคคลอื่นทำให้ ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ ท่านหลวงปู่เทพโลกอุดรสอนอย่างนี้

ด่วนโอกาศพิเศษปีใหม่นี้ การอนุรักษ์ศิลปนิยมเชิงประวัติศาสตร์ ท่านสามารถ ร่วมบริจาคบูชาเพื่อสืบทอดพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ไทย โครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ข้อมูล https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625432887502817&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater
ที่ พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง หาทุนสนับสนุนการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา จึงประกาศขอรับการสนับสนุนในการบริจาค บริจาคที่ ธนาคารกรุงเทพ บัญชี สมเกียรติ กาญจนชาติ เลขที่ 209-0-518040 สาขา สวนจตุจักร ผู้ศรัทธาบริจาค ๓ ล้านบาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ๑องค์ บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ ที่ องค์เจ้าคุณเที่ยง บริจาค๑๒ล้านบาท
                                                                บริจาคบูชา 3ล้านบาท

                                                              บริจาคบูชา 3ล้านบาท


                                                                บริจาคบูชา 3ล้านบาท

                                                               บริจาคบูชา 3ล้านบาท

                                                              บริจาคบูชา 3ล้านบาท

                                                             บริจาคบูชา 3ล้านบาท


ศึกษาข้อมูลก่อน มีศรัทธาโทรมาครับ
สมเกียรติ กาญจนชาติ 084-6514822


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช