สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ในประวัติศาสตร์ไทย เพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนาองค์เจ้าคุณเที่ยงบริจาคบูชา 20 ล้านบาท
ส่วนหนึ่งถวายเจ้าคุณเที่ยง

ภาพใหญ่ติดอยู่ที่กุฎิเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม

                                        พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
เจ้าคุณเที่ยง และ ข้าพเจ้า

รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ จาก พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง (ทำความดีแก่ประเทศชาติ)

ชื่อ นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO
พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง นำพระเครื่องในการอนุรักษ์ ออกหาทุนใน โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
ศึกษา ข้อมูลความมั่นคงสถาบันพระศาสนาเพิ่มเติมที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/ www.facebook.com/ssomkiert www.facebook.com/thaihistory
http://www.facebook.com/thaihistory/notes
http://www.alittlebuddha.com/ 

โครงการและข้อมูล 
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/09/blog-post_9.html

ในนามของพุทธบริษัท๔ จึงขอเรียนเชิญชาวไทยทุกท่า
น ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้แผ่นดินเกิด   สอบถามข้อมูลได้ที่ พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO โทร 084-6514822 คุณ สมเกียรติ กาญจนชาติ


จากการได้สนทนาธรรม ระหว่างข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ และ พระเทพสารเวที เลขานุาการในสมเด็จพระสังฆราช ด้วยท่านเจ้าคุณได้กล่าวว่า"เป็นห่วงประเทศ”และท่านเจ้าคุณได้กล่าวถึง

โครงการ จารึก วัดบวรนิเวศ ๒๕๕๕ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวพุทธทั่วโลก เพื่อปกป้องและตรวจสอบ การกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระสังฆราช ตรัสชัดพระต้องถือธรรมะเป็นใหญ่ ไม่ยึดติดกับอำนาจ เงินทอง สมณศักดิ์ ยอมสละชีวิตรักษาธรรมะได้

หลักการศึกษา คือ กาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่

อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอ
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

ข้อมูลศึกษาการอนุรักษ์พระเครื่องเชิงประวัติศาสตร์ ที่ http://www.facebook.com/thaihistory/photos_stream#!/media/set/?set=a.325539200825522.74249.161446187234825&type=3


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช