วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

สถาบันพระศาสนาถูกทำลายที่ วัดวรเชษฐ์นอกเกาะ ช่วยแชร์ความจริงในประวัติศาสตร์

"พระบาทสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า จึงตรัสประกาศแก่เทพยดาทั้งปวงว่า ให้บังเกิดมาในประยูรมหาเศวตฉัตรจะให้บำรุงพระบวรพุทธศาสนา ไฉนจึงมิช่วยให้แสงสว่างแลข้าศึกเล่า พอตกพระโอษฐ์ลง พระพายก็พัดควันอันเป็นหมอกมืดนั้นสว่างไป 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิ (ประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยไม่ทราบ)
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมสร้างบุญบารมีเพื่อความมั่นคงของชาติ 
ข้อมูลจากหลวงพ่อสิงห์ทน ผู้เปิดเผยประวัติศาสตร์ สถานที่บรรจุพระบรมอัฐิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข้อมูล ประวัติศาสตร์ที่ 
ข้อมูลจากหลวงพ่อ ได้ทราบว่าเจ้าอาวาส วัดองค์ปัจจุบันได้มีพฤติกรรมทำลายพระศาสนาในทุกด้าน ล่าสุดได้รื้อทำลายห้องสุขาที่ชาวพุทธและผู้ศรัทธาในองค์ สมเด็จพระเรศวร ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคสร้างห้องสุขาไว้ก็ยังถูกทำลาย เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว 
ข้อมูลภัยต่อความมั่นคงของ สถาบันพระศาสนา

การล้มล้างพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ