งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล สมเด็จพระวันรัต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เชิญท่านร่วมงาน สมเด็จพระวันรัต ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔  ณ.วัดบวรนิเวศ

ประวัติ สมเด็จพระวันรัต http://www.facebook.com/note.php?note_id=203044499754370
ข้าพเจ้าได้เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อประสานขอความสนับสนุนใน โครงการศาลาศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ เพื่อถวาย สมเด็จพระสังฆราช

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ28 มีนาคม 2556 07:35

    กราบนม้สการ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (ผมเคยกราบท่านที่วัดบวร)
    งานฉลองเกษ พระชินศรี

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช