ช่วยภัยพิบัติชาติ


เชิญร่วมบริจาคใน โครงการศาลาศิลปะและหลักธรมชาวพุทธ (เพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา) และช่วยภัยพิบัติเรื่อง พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง หาทุนเพื่อทำโครงการศาลาศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ และบริจาครายได้ส่วนหนึ่งช่วยภัยพิบัติในประเทศไทย
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_nOh0gPsWNSNDVmZjVjYTktODRmZC00NjQ1LWI5NGYtNWU1NzUxYmVlYmI1&hl=en_US&pli=1กาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน
บันทึกประวัติศาสตร์ เรียนท่านผู้มีเมตตาธรรม เรื่อง พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง หาทุนเพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา และบริจาครายได้ครึ่งหนึ่งช่วยภัยพิบัติในประเทศไทย โดยท่านเป็นผู้มอบให้โดยตรงบริจาคที่ ธนาคารกรุงเทพ บัญชี สมเกียรติ กาญจนชาติ เลขที่ 209-0-518040 สาขา สวนจตุจักร ผู้ศรัทธาบริจาค ๘oo,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ๑องค์ ผู้ศรัทธาบริจาค ๔oo,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ๑องค์ ผู้ศรัทธาบริจาค ๘,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ พระพิฆเนศวรเนื้อทองผสม (สร้างถวายรัชกาลที่ ๔ ) ๑ องค์ ข้อมูล http://www.facebook.com/album.php?aid=37542&id=161446187234825&fbid=174979182548192 และที่www.facebook.com/thaihistory การอนุรักษ์พุทธศิลปะ เข้าชมที่http://www.facebook.com/somdaj พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องhttp://picasaweb.google.co.th/ssomkiert พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นแรก http://www.facebook.com/banjapakee พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรกhttp://www.facebook.com/phrakringpowareth เหรีญญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก http://www.facebook.com/sothons ประวัติศาสตร์www.facebook.com/thaihistory หลักการศึกษา คือ กาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่ อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้ อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน
โดยท่านศรัทธาสามารถร่วมบริจาคที่
ธนาคารกรุงเทพ สะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมเกียรติ กาญจนชาติ เลขที่ 209-0-518040 สาขา สวนจตุจักร 
โทรสอบถามที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ 084-6514822 ส่งเอกสารการโอนเงินและที่อยู่โดยละเอียดมาที่ ssomkiert@gmail.com จะส่งพระให้ท่านทาง EMS หรือโทรนัดเพื่อรับด้วยตนเอง (เราต้องการให้ พระสมเด็จวัดระฆัง และ พระเครื่องที่หายากนี้ตกอยู่กับคนดีมีศีลธรรมก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะเกิดขึ้น) มี ปัจจัยไม่มีไม่มากถ้าศรัทธาโทรมาปรึกษาได้ครับ 

พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องที่ http://www.facebook.com/museumimageamulets
เมตตาธรรม
ภัยพิบัติ
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๑
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๒
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๓
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๔
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๕
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๖
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๗
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๘
เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เหรียญที่๑
เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เหรียญที่๒
เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เหรียญที่๓
เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เหรียญที่๔
เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เหรียญที่๕
เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เหรียญที่๖
บริจาคบูชา ๒๕o,ooo บาท
พระพิฆเนศวร สมเด็จโตสร้างถวายรัชกาลที่ ๔

มหาเทพ
ถวายรายได้ส่วนหนึ่ง ในโครงการ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในวโรกาศมหามงคล พระชนมายุครบ ๑oo พรรษา
พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก วัดบวรนิเวศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช