ข่าวด่วนพระศาสนา


เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอาหารกล่องเช้า-เพล ถวายพระภืกษุสามเณร ที่ประสบอุทกภัย
วันที่ ๐๙/๑๑/๒๐๑๑เข้าชม : ๕๘ ครั้ง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช