ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราช ไม่ได้บริหารมหาเถรสมาคม ก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ชาวไทยควรศึกษา


หลังปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราช ไม่ได้บริหารมหาเถรสมาคม ก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ชาวไทยควรศึกษา และประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ข้อมูลต่างๆที่ ข้อมูลความมั่นคงพระศาสนาhttp://news.mthai.com/general-news/111669.html
สั่งสอบ คลิปแม่ชีแก้กรรม โดยให้มีเซ็กซ์กับเด็ก 2 ครั้ง
news.mthai.com
จนเกิดเป็นประเด็น ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/16%20April%202011.html

Homepage of Wat Thai Las Vegas

เว็บไซต์ของแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม วัดพิชัยญาติ ประกาศ
 
http://www.alittlebuddha.com/News%202011/May%202011/01%20May%202011.html แหมเรื่องสอพลอนี่ไม่มีใครเกินข้าราชการไทยเลยนะ
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/May%202011/05%20May%202011.html


"ใช้วัดเป็นสถานที่ในการเผยแพร่คำสอนที่ขัดหลักทางพระพุทธศาสนา ถือว่าไม่ถูก

 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%20118.html


พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) วัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/May%202011/02%20May%202011.htmlอืมนะ เจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่ของประเทศคิดกันง่ายๆ เยี่ยงนี้ ขอกันง่ายๆ ...
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/May%202011/22%20May%202011.htm
"บรรดาพระสงฆ์ ที่เป็นสาวกของพุทธเจ้า ผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ของ
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/May%202011/03%20May%202011.html

www.alittlebuddha.com Homepage of Wat Thai Las Vegas
คิดๆ ดูก็น่าเห็นใจแม่ชีนะ อุตส่าห์นั่งดูเคราะห์ดูกรรม ได้เงินมาก...

สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www2.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000052521

Quality of Life - Manager Online - โผล่อีก! คลิปแม่ชีฉาว “แก้กรรม” อุบาทว์แนะไฟช็อต-น้ำหยอดจมูก
www2.manager.co.th
โผล่อีกคลิปแก้กรรมแม่ชีฉาว! แก้กรรมเปรตสิง แนะใช้ไฟฟ้าช็อต-น้ำหยอดจมู
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/19%20April%202011.htmlขณะที่คนเด่นคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยล้วนต้องตามก้นชีทศพร
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ จึงอยากจะเรียนถามไปยัง ท่านศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9) อธิการบดีมหาวทิยาลัยสงฆ์ มจร. ว่ากล้ากล่าวหรือไม่ล่ะ ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ได้พิจารณาอันดับของแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม อย่างเหมาะสมแก่ภูมิปัญญาและกรณียกิจ โดยไม่มีอามิสสินจ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง พูดอีกนัยหนึ่งก็คือว่า กล้าปฏิเสธหรือไม่ว่า มจร. มิได้ขายปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้แก่แม่ชีทศพร เพราะถ้า มจร. ไม่ขายปริญญาให้แก่แม่ชีทศพร ก็ต้องอธิบายให้สังคมไทยเข้าใจให้ถ่องแท้ ว่าสภามหาวิทยาลัยสงฆ์มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรอย่างไร แม่ชีทศพรได้อันดับต้นๆ ของบุคคลสำคัญระดับประเทศด้วยสาเหตุอันใด ลำพังการดูกรรมแก้กรรมทำให้สภามหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร. ยกย่องเชิดชูถึงระดับดูษฎีปัณฑิตกิตติมศักดิ์ หรือด๊อกเตอร์ ทีเดียวเชียวหรือ เพราะความจริงแล้ว ให้แค่ปริญญาตรีก็ดีถมเถ แถมการได้พาสชั้นขึ้นไปรับในอันดับต้นๆ จึงเป็นที่ฉงนใจเป็นอย่างมาก 

อย่างกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเรือง บุญโญรส ซึ่งเป็นถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ มีผลงานมากมาย ซึ่งน่าจะได้อันดับต้นๆ นั้น ถามว่าสภามหาวิทยาลัยให้ค่าเป็นอันดับรั้งท้ายแม่ชีทศพรได้อย่างไร ? กรณีนี้จะมองเห็นเป็นอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากจะเป็นการดูถูกบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเอง เพราะขนาดผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ยังได้อันดับนี้ ต่อไปคงไม่มีบุคคลากรของมหาวิทยาลัยคนใดเข้ารับปริญญาของ มจร. เพราะไม่สมเกียรติ

วันนี้ มีข่าวกระทรวงศึกษาธิการสั่งสอบมหาวิทยาลัยหลายแห่งในข้อหา "ขายปริญญาบัตร" ก็อยากให้หันมาสอบมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งดูบ้าง ว่าโปร่งใสหรือไม่อย่างไร โดยยกแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม เป็นกรณีแรก

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
28 เมษายน 2554

สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/15%20April%202011.html


เพราะคนทำผิดตัวจริง ก็คือ เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติ
 
 http://www.alittlebuddha.com/News%202011/May%202011/45%20May%202011.html

www.alittlebuddha.com Homepage of Wat Thai Las Vegas

อา..ไม่น่าเชื่อ เมื่อสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุทธจักรดงขมิ้นจับมือกันรุกอเมริกา...
 
 http://www.alittlebuddha.com/News%202011/May%202011/05%20May%202011.html


alittlebuddha.com
"ใช้วัดเป็นสถานที่ในการเผยแพร่คำสอนที่ขัดหลักทางพระพุทธศาสนา
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.facebook.com/note.php?note_id=288510197874466

บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๒๖ (การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐ) การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐและเจ้าอาวาสหรือมหาเถระ
 http://www.facebook.com/note.php?note_id=288510197874466 

 http://www.alittlebuddha.com/News%202008/July%202008/06%20July%202008.html

www.alittlebuddha.com Homepage of Wat Thai Las Vegas
www.alittlebuddha.com
ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%2078.html

Alittlebuddha.com The Vision of Phramaha Narin
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือหลวงพี่ธัมม...

 http://www.alittlebuddha.com/News%202008/July%202008/05%20July%202008.htmlข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
  http://www.alittlebuddha.com/html/News%202006/March%202006/01%20March%2006.html

www.alittlebuddha.com Homepage of Wat Thai Las Vegas

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) เจ้าสำนักธรรมกาย
 
สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202008/August%202008/01%20August%202008.html


www.alittlebuddha.com
ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

สมเกียรติ ธรรมเป็นใหญ่ http://www.alittlebuddha.com/News%202007/August%2007/04%20August%2007.htmlข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
  http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%20117.html

Alittlebuddha.com The Vision of Phramaha Narin

บางคนก็ว่าผู้เขียนมีปัญหากับพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) วัดพิชัย...
ดูเพิ่มเติม
สั่งสอบ คลิปแม่ชีแก้กรรม โดยให้มีเซ็กซ์กับเด็ก 2 ครั้ง
news.mthai.com
จนเกิดเป็นประเด็น ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ผู้หนีคดีไปรวมตัวทำบุญกับพระเถระ http://www.dhammagood.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aqq-qq&catid=2%3A2011-02-23-10-35-58&Itemid=136

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช