ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพยกยอดพระเกศ
พระไภสัชคุรุศิริวัฒน์ไวฑูรยประภาพุทธเจ้า
ณ วัดบุดดา ต.บางกระบือ อ.เมือง สิงห์บุรี
วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยมูลนิธิศุภศิริวัตร ได้ดำเนินการจัดสร้างพระไภสัชคุรุศิริวัตน์ไวฑูรยประภาพุทธเจ้าปางนาคปรกหน้าตักกว้างประมาณ ๗.๒๙ เมตร องค์พระพุทธรูปสูงจากฐานถึงยอดนาคปรก ๓๐ เมตร ส่วนฐานพระนาคปรกออกแบบเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นอาคารอโรคยาศาลา สำหรับรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ส่วนชั้นสองของฐานพระจัดเป็นวิหารของหลวงปู่บุดดา ถาวโร

บัดนี้ การสร้างพระองค์ใหญ่ใกล้แล้วเสร็จ มูลนิธิจึงกำหนดพิธียกยอดพระเกศของพระไภสัชคุรุศิริวัฒน์ไวฑูรยประภาพุทธเจ้า อันเป็นเครื่องหมายว่าการสร้างพระองค์นี้สำเร็จสมบูรณ์ ในวาระอันเป็นมงคลนี้ มูลนิธิขอเชิญท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธียกยอดพระเกศ การร่วมเป็นเจ้าภาพยกยอดพระเกศนี้ ถือว่าท่านมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผลบุญจะส่งให้ท่านทำการใดที่แม้จะใหญ่โตก็สามารถทำได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์

                                                            

การทำบุญนี้ ยังมีอานิสงส์เท่ากับร่วมสร้างอาคารอโรคยาศาลาให้บริการรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บุญที่ท่านร่วมทำอโรคยาศาลาจึงเหมือนกับท่านได้สะเดาะเคราะห์ให้กับตนเอง ทำให้ร่างกายท่านหายจากโรคภัยต่างๆและมีสุขภาพแข็งแรงดีเช่นเดิม ดุจดั่งพระอธิการศุภรัตน์  ฐิตมมปาโล เจ้าอาวาสวัดบุดดา  ที่สามารถฟื้นหายจากการอาพาธหนักจนใกล้มรณภาพและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงดีดังเดิม

-2-
การทำบุญนี้ มีอานิสงส์เท่ากับร่วมสร้างพระและสร้างฐานที่ประทับพระ  บุญที่ท่านร่วมทำนี้ยังส่งผลให้ทำงานต่างๆสำเร็จได้โดยง่ายไร้อุปสรรค จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต มีอำนาจบารมี มีบริวารที่ดี การสร้างที่ประทับถวายพระพุทธรูปเหมือนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะส่งผลให้ชีวิต มีเครื่องใช้บริบูรณ์ทุกชาติไป  ตลอดทั้งกิจการก็จะเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ

มูลนิธิศุภศิริวัตร จึงบอกบุญมายังสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลาย มาร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธียกยอดพระเกศพระไภสัชคุรุศิริวัฒน์ไวฑูรยประภาพุทธเจ้า ที่วัดบุดดา  ในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตามกำหนดการดังนี้

๐๙.๓๐ น กรรมการมูลนิธิและเจ้าภาพมาพร้อมกันที่มณฑลพิธี
๐๙.๕๙  น ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
๑๐.๑๙  น พิธีสักการะอัญเชิญพระพรหมเทพเทวา
๑๐.๒๙ น อาราธนาพระปริตร  และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๙ น ประธานเจ้าภาพผูกผ้าและคล้องพวงมาลัยบูชาพระเกศ
๑๑.๑๙  น อัญเชิญพระเกศขึ้นประดิษฐานบนเศียรพระไภสัชคุรุศิริวัฒน์ไวยฑูรยประภาพุทธเจ้า
๑๑.๓๐  น ถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารร่วมกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย   บารมีแห่งบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์  และบารมีพระพรหมเทพเทวาทั้งปวงจงได้โปรดประสิทธิให้บุญกุศลที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพยกยอดพระเกศ พระไภสัชคุรุศิริวัฒน์ไวฑูรยประภาพุทธเจ้าครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ประสบความสุขความเจริญ ให้บุตรบริวารมีความกตัญญูและมุ่งมั่นทำงานให้ผลงานสำเร็จ ส่งเสริมตระกูลของท่านให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไป คิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบ ขอให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยอริยทรัพย์ ได้รับมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ  และพระนิพพานสมบัติ จนตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

คณะกรรมการดำเนินงานพิธียกยอดพระเกศ พระไภสัชคุรุศิริวัฒน์ไวฑูรยประภาพุทธเจ้า

ประธานพิธียกยอดพระเกศ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี  ฝ่ายเศรษฐกิจ
ประธานเจ้าภาพ คุณพิชัย  คุณคนึงนิจ  อาจริยะกุล
คุณปุณย์วนัช  รุ่งโรจน์ธนกุล
คุณชูชัย  หงษ์หยก
คุณสุวัฒน์  คุณพัชรี  พิชิตผจงกิจ
คุณพลิศร์  ภิรมย์ภักดี
ประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์ พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมมปาโล
เจ้าอาวาสวัดบุดดา
ประธานดำเนินการฝ่ายฆราวาส ภก.ศุภชัย ศุภคติสันติ์
ประธานกรรมการ มูลนิธิศุภศิริวัตร
เหรัญญิก คุณฉัตรศิริ แก้วชาญศิลป์
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศุภศิริวัตร
เลขานุการ คุณณิริสรา  รัตนโชติ
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศุภศิริวัตร
-3-

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีด้วยตนเอง  แต่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ  ยกยอดพระเกศ   พระไภสัชคุรุศิริวัฒน์ไวฑูรยประภาพุทธเจ้า สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อร่วมทำบุญได้ ดังนี้

ชื่อบัญชี มูลนิธิศุภศิริวัตร
บัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร กรุงไทย สาขาดินแดง       เลขที่บัญชี      178-0-16628-1
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก 2   เลขที่บัญชี      075-2-52021-7

กรุณาส่งสำเนาใบนำเข้าเงินทำบุญมาทางโทรสารหมายเลข 026902328 พร้อมรายละเอียดชื่อและที่อยู่สำหรับส่งใบโมทนาบัตรไปให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช