อาณาจักรศิษย์ธรรมกาย ภัยต่อความมั่นคง?

3 มี.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักข่าวอิศรา รายงานการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติมของ นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล อดีตพระวัดธรรมกาย ที่เพิ่งสึกออกมาในช่วงปี 2554 (อายุ 28 ปี) พบว่านอกเหนือจากที่ นายสถาพร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียน 5,550 ล้านบาท แล้วนั้น ยังปรากฎชื่อของนายสถาพร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนอีกจำนวน 6 แห่ง รวมทุนจดทะเบียนหลายหมื่นล้านบาทดังนี้

1.บริษัท ซันไชน่า รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 มีทุนปัจจุบัน 1,500 ล้านบาท แจ้งประกอบกิจการเหมืองแร่ ปรากฎชื่อนาย สถาพร วัฒนาศิรินุกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มี 3 ราย นาย สถาพร ถือหุ้นใหญ่สุด 13,490,000 หุ้น มูลค่า 1,349,000,000 บาท นางสาว พรพิมล คัทธมารถ ถืออยู่ 1,500,000  หุ้น มูลค่า 150,000,000 บาท  นาง รินนา วัฒนาศิรินุกูล  ถืออยู่ 10,000 หุ้น มูลค่า 1,000,000 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 410,846.58 บาท รายจ่ายรวม 353,779.93 บาท กำไรสุทธิ 45,653.32 บาท ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 69,080.07 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 1,499,590,000 บาท

2.บริษัท อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 ทุนปัจจุบัน 4,320,000,000 บาท แจ้งทำธุรกิจเหมืองแร่ ปรากฎรายชื่อ  นายกริชธารณ์เพชร ภาดาแดง นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล และ นางจีรากิตติ์ ภาดาแดง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 11,000,000 หุ้น มูลค่า 1,100,000,000 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 349,562.50 บาท รวมรายจ่าย 331,536.61 บาท กำไรสุทธิ 14,420.71 บาท ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 22,916 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 4,319,975,000 บาท

3.บริษัท ไออาร์ดี แกรนด์ ไมนิ่ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ทุนปัจจุบัน 5,000,000,000  บาท แจ้งประกอบธุรกิจทำเหมืองแร่และระเบิดหิน ปรากฎชื่อ นาง จีรากิตติ์ ภาดาแดง และ นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2556 มี 5 ราย นาย สถาพร วัฒนาศิรินุกุล ถือหุ้นใหญ่สุด 25,000,000 หุ้น 2,5000,000,000 บาท

4.บริษัท เอส.ดับบลิว.ภูเก็ต กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท แจ้งธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร ปรากฎชื่อ นาย สถาพร วัฒนาศิรินุกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มี 3 ราย นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ถือหุ้นใหญ่สุด 99,998  หุ้น มูลค่า 9,999,800 บาท นางสาว พรพิมล คัทธมารถ และ นาง รินนา วัฒนาศิรินุกุล ถืออยู่คนละ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 1,700,254 บาท รวมรายจ่าย 1,616,758 บาท กำไรสุทธิ  66,796.80 บาท ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 42,397.81 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,600,000 บาท

5.บริษัท เอส.ดับบลิว. ลันตา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร ปรากฎชื่อ นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มี 3 ราย นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ถือหุ้นใหญ่สุด 99,998 หุ้น มูลค่า 9,999,800 บาท นางสาว พรพิมล คัทธมารถ และ นาง รินนา วัฒนาศิรินุกุล ถืออยู่คนละ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,838,156 บาท  รายจ่ายรวม 1,749,014 บาท กำไรสุทธิ 71,313.60 บาท ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 42,397.81 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,600,000 บาท

6.บริษัท เอส.ดับบลิว.กมลา บีช กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ปรากฎชื่อ นางสาว พรพิมล คัทธมารถ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มี 3 ราย นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ถือหุ้นใหญ่สุด 99,998  หุ้น มูลค่า 9,999,800 บาท นางสาว พรพิมล คัทธมารถ และ นาง รินนา วัฒนาศิรินุกุล ถืออยู่คนละ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้จากการขาย 1,669,942.50 บาท รายจ่ายรวม 1,778,451 บาท กำไรสุทธิ 65,193.20 บาท ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 136,559.60 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,500,000 บาท

ทั้งนี้จากการตั้งข้อสังเกตของสำนักข่าวอิศรา พบข้อมูลที่น่าสนใจ 3 ประเด็น คือ 1.บริษัททั้ง 5 บริษัทมีเลขที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันคือ 49/364-365 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับ บริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ยกเว้น บริษัท อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่  99/89 หมู่ที่ 2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ดังนั้น บริษัททั้ง 6 แห่ง จึงเป็นบริษัท ของ นายสถาพร ทั้งหมด 

2.ทุกบริษัท ยกเว้น บริษัท ไออาร์ดี แกรนด์ ไมนิ่ง จำกัด แจ้งมีรายได้นอกกว่าเงินทุนในการจดทะเบียน และมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวนมากเกือบจะเท่าทุนจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

และ 3. จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ซันไชน่า รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด , บริษัท ไออาร์ดี แกรนด์ ไมนิ่ง จำกัด และ บริษัท อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็นหลักพันล้านบาท ภายหลังจากที่นายสถาพร และคนใกล้ชิด เข้าไปร่วมธุรกิจ โดยแหล่งเงินส่วนใหญ่ก็มาจากนายสถาพร

ขณะเดียวกัน นพ.มโน เลาหวณิช อดีตพระวัดพระธรรมกาย ออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงกรณีที่พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำเงินส่วนตัวมาตั้งบริษัทหลายแห่ง โดยบางแห่งใช้ชื่อลูกศิษย์เพื่อทำธุรกิจต่างๆ

"ผมเข้าไปเตือนเขาว่าให้หยุดเถอะไม่ดี แต่เขากลับตอบมาว่าอย่ามายุ่ง นี่คือเรื่องส่วนตัว เท่านั้นผมก็พอ เพราะไม่ใช่พุทธแล้ว นี่คือธุรกิจของธัมมชโย เพื่อต่อยอดให้เขาได้ความยิ่งใหญ่” นพ.มโน ระบุ

อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าว ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากวัดพระธรรมกายว่ามีมูลเหตุความจริงหรือไม่

แต่สิ่งที่ปรากฎชัดเจนในขณะนี้คือ นายสถาพร ปรากฎรายชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจจำนวน 7 แห่ง มีทุนจดทะเบียนรวมกันทั้งสิ้น 16,400 ล้านบาท และมียอดปล่อยกู้รวมกันกว่า 11,040 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่นับรวม บริษัท ไออาร์ดี แกรนด์ ไมนิ่ง จำกัด ที่ยังไม่ได้นำส่งงบดุลปี 56 ภายหลังมีการเพิ่้มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000 ล้านบาท
ขอบคุณ : สำนักข่าวอิศรา
นสพ.แนวหน้า
 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช