จาก "กรมกินศาสนา" สู่ "สำนักงานทำลายพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"พบแล้ว !
มติมหาเถรสมาคม "เห็นชอบ" ธุดงค์ธรรมกายจาก "กรมกินศาสนา"
สู่ "สำนักงานทำลายพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"


นายกนก แสนประเสริฐ (ถือไมค์) รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปร่วมในงานแถลงข่าวเดินธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2 กับวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา และต่อมาก็มีการตีข่าวว่า "มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้จัดโครงการธุดงค์ธรรมชัยต่อไป" โดยที่ไม่มีมติมหาเถรสมาคมรองรับ นั่นก็เท่ากับแสดงว่า "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถือสิทธิในการไปร่วมงานกับวัดพระธรรมกายว่าเท่ากับมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว"

นี่ไงคือบทบาทและหน้าที่ของ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ในยุคนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เป็นผู้อำนวยการ มีการทำงานทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ แบบว่าบางวันก็สวมชุดเลขาธิการมหาเถรสมาคม บางวันก็สวมชุดข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บางวันก็ทำตัวเป็นองค์กรอิสระ นึกอยากจะไปร่วมงานกับใครก็ไป ไปคนเดียวแล้วแอบอ้างว่ามหาเถรสมาคมใช้ให้ไปก็ทำและทำจนเป็นอาจิณกรรม

สมัยก่อนนั้น เมื่อยังไม่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็มีเพียงกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม ก็มีเสียงนินทาจากพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศถึงความไม่ชอบมาพากล ในการทำงานของข้าราชการกรมการศาสนา ถึงกับมีการตั้งชื่อว่า "กรมกินศาสนา" พอแยกกรมการศาสนาออกไปเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว เสียงนินทาก็หายไป

วันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพิ่งตั้งได้ 10 ปี ก็เริ่มมีบทบาทผิดเพี้ยนไปจากจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติ พูดได้ว่านอกรีตนอกรอย จนเริ่มจะมีเสียงนินทาจากพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ ตั้งฉายาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า "สำนักงานทำลายพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ไปแล้ว

เดือนตุลาคม ปีหน้า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ก็จะเกษียนอายุไปอยู่กับเมียที่เพิ่งแต่งงานแล้ว แต่งานของพระพุทธศาสนาซึ่งดำเนินมานานถึง 2555 ปี ก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป แต่ทว่า บทบาทหน้าที่ที่วิปริตผิดเพี้ยนไปของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันนี้ จะเป็นเชื้อชั้นดีที่นำพาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไปสู่ความเสื่อมทรุดเศร้าหมอง ไม่ประคองศรัทธาของพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนให้ยืนยงคงมั่นในพระธรรมวินัย แต่กลับจะได้พระธรรมเทียม พระวินัยปลอม เข้ามาแทนที่ เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำลายพระธรรมวินัยให้วิปริตโดยหน่วยงานของรัฐบาลและคณะสงฆ์เองภาพสมอ้างว่าคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้จัดธุดงค์ธรรมชัย

 
พิธีแถลงข่าวโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2

เนื่องจากในปี 2555 คณะสงฆ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย เมื่อวันที่ 2 – 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชน

คณะกรรมการจัดงาน จึงได้จัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยประจำปี 2556 ในวันที่ 2 – 27 มกราคม 2556 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,128 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่บ้าน วัด โรงเรียน ของสังคมทั่วประเทศฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกำลังใจและความเป็นศิริมงคลให้กับประชาชน

โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ได้มีพิธีแถลงข่าวเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน โดยมี พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันตศักดิ์ จรูญงามพิเชษฐ์ ประธานกรรมาธิการศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้อง 
Auditorium พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร


ข่าว : กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
16 ธันวาคม 2555
"มหาเถรเห็นชอบธุดงค์ธรรมชัย"
วัดธรรมกายตีปี๊บสนั่นหน้าหนังสือพิมพ์วัดพระธรรมกาย เตรียมโรย "ดาวเรือง" ปิดถนนเดินธุดงค์เข้า กทม. ในต้นปีหน้า และคาดว่าจะทำลายสถิติเดิมที่เคยเดินเหยียบกลีบกุหลาบไกลถึง 428 ก.ม. ในปีนี้ว่าแต่ที่อ้างว่า "มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้จัด" นั้น มีมติ มส. ครั้งไหนรองรับหรือครับท่านธัมมชโย ช่วยโชว์ให้เป็นบุญตาหน่อยซิครับ เพราะในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งรายงานการประชุมมหาเถรสมาคมตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีมติมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการเดินธุดงค์ธรรมชัยเลย ก็เลยสงสัยว่ากรรมการมหาเถรสมาคมท่านใดแอบอ้าง เพราะเชื่อว่ามหาเถรสมาคมภายใต้การนำของสมเด็จพระพุฒาจารย์นั้น คงไม่มีใครปัญญาอ่อนยอมออกมติรับรองการเดินธุดงค์อันวิปริตผิดประเพณีเช่นนี้ได้ธุดงค์ตีนแดง ตะแคงตีนเดิน

ธรรมกายเตรียมปิดถนนเดินธุดงค์อีกรอบ ดีเดย์ 2-27 ม.ค. 2556 คราวนี้ไม่ทราบว่าจะแห่รูปหล่อหลวงพ่อสดทองคำไปให้วัดไหน น่าจะเป็นวัดสามพระยาของท่านเจ้าคุณเอื้อน หรือไม่ก็วัดสัมพันธวงศ์ของเจ้าคุณจำนงค์ เสร็จรอบหน้านี้แล้ว พณฯธัมมชโย ผู้บังคับบัญชาของพระธรรมกิตติวงศ์ พระพรหมดิลก พระธรรมปิฎก และพระพรหมเมธี คงจะต้องปิดวัดพระธรรมกาย เพื่อรอรับพระบรมราชโองการโปรดเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่ในประเทศไทย ไชโย ชิตํ เม ฯ
 
 ปลื้ม ! 'มส.เห็นชอบจัดธุดงค์ยาวสุด

กินเนสส์บุ๊กเตรียมบันทึกสถิติโลก ธุดงค์ธรรมชัยเดินบนดอกไม้ 450 ก.ม. ยาวที่สุดในโลก ผ่าน จังหวัด ต้นมกราคม ปี 56 เผย มส. เห็นชอบพระธรรมกายและคณะสงฆ์จัด พศ.หนุน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2555 ที่หอประชุมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพฯ คณะสงฆ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรทางพระพุทธศาสนา จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชะนียาจารย์ (สด จนฺทสโร) ปีที่ ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-27 มกราคม 2556 โดยมีนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันตศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานกมธ.ศาสนาฯ นายกนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.พศ. และ นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมแถลงในครั้งนี้
พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยฯ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ โดยครั้งนี้พระสงจำนวน 1,128 รูปจะเดินธุดงค์ผ่านพื้นที่ จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร จะใช้ระยะเวลาร่วม 23 วัน รวมเป็นระยะทาง 450 กิโลเมตร ซึ่งการเดินธุดงค์ถือเป็นพุทธประเพณี ตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลังออกพรรษาก็จะออกเดินธุดงค์ไปปฏิบัติหาที่วิเวก แต่ว่าสมัยปัจจุบันหลังจากออกพรรษาแล้ว เราก็จะให้พระสงฆ์ที่ฝึกปฏิบัติมาแล้วออกเดินธุดงค์ไปตามป่า และในวัดร้าง ให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากบวชต่อเพื่อพัฒนาวัด และในปีที่แล้วเกิดอุทกภัยในจังหวัดต่างๆและกรุงเทพฯ เราก็จัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยขึ้นในเมือง ครั้งนี้ก็ยังจัดธุดงค์ในเมืองไปให้กำลังใจญาติโยม
การที่ต้องธุดงค์ในเมือง ก็เพื่อเป็นการฝึกตนของพระสงฆ์และได้แสดงธรรมไปด้วย ให้เห็นว่ายังมีผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้เห็นว่ายังมีผู้อยากฝึกตนในพระพุทธศาสนาอยู่ ปัจจุบันมีข่าวที่พระทำผิดไป จนทำให้คนเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์ หันมานับถือพระพุทธและพระธรรมเท่านั้น เราจึงได้นำพระที่ได้ฝึกตนมา 4-5 เดือน และเดือนที่สุดท้ายก่อนจะธุดงค์ธรรมชัย ก็จะให้ฝึกนั่งสมาธิ ฝึกเดินเป็นระยะทาง กิโลเมตรแบกกลด ซึ่งการธุดงค์จริงจะเดินวันละประมาณ 15 กิโลเมตร เพื่อมาโปรดญาติโยมในเมืองให้เกิดความศรัทธาต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ส่วนเรื่องของการจราจรนั้นได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดูแลระบบจราจร” พระสนิทวงศ์ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวว่า หลายคนบอกว่าทำไมไม่ไปธุดงค์ในป่า ถือว่าง่ายร่มเย็น แต่การเดินในเมืองข้างถนนถือว่ายากมาก ต้องใช้ขันติบารมี เดินเพื่อเป็นต้นแบบของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโปรดญาติโยม หากทำต่อเนื่องทุกปีบ้านเมืองของเราจะสงบขึ้นมาก อยากให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้น และปลาบปลื้มใจว่าพระพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองที่สุด

ด้านนายกนก กล่าวว่า มหาเถรสมาคม (มส.)ได้เห็นชอบวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์จัดโครงการดังกล่าว และ พศ. ก็ได้ให้การสนับสนุน ซึ่งพบว่าการเดินธุดงค์ธรรมชัยสร้างประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เป็นการเสริมสร้างสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

ขณะที่ นพ.พรชัย กล่าวว่า ปีนี้เราจะเชิญกินเนสส์บุ๊กมาบันทึกสถิติโลกในการเดินธุดงค์ธรรมชัย ที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก 450 กิโลเมตร ถือว่าทำลายสถิติครั้งที่แล้ว ที่ 427.8 กิโลเมตร ซึ่งการเดินธุดงค์ครั้งนี้จะใช้ดอกดาวเรืองหรือดอกดาวรวยโปรยแทนดอกกุหลาบจะได้เหลืองอร่ามและจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศข่าว : คมชัดลึก
14 ธันวาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช