การลงนามถวาย พระพร สมเด็จพระสังฆราช

ท่านสามารถไปลงนามถวายพระพร ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬา ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล ชั้น6

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช