พระเทพสารเวที โครงการเพื่อ สมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุ ๑oo พรรษา

พระเทพสารเวที ปุญญาคโม ชื่อเดิม นายบุญยนต์ ปุญญาคมานนท์ พระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย แทนพระเทพสิทธิโมลี บวชมา 60 พรรษา สมณศักดิ์เดิมก่อนหน้านี้เป็น พระราชรัตนมงคล พระเทพสารเวที เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2466 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต่อมาปี 2486 บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้ชั้นนักธรรมโท นับเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในวัดบวรฯ คอยรับใช้สมเด็จพระสังฆราช และเมื่อพระองค์มีพระอาการอาพาธและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯประมาณปีกว่ามาแล้ว จึงได้แต่งตั้งให้พระเทพสารเวที ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรฯ และประธานกรรมการวัดบวรฯ ซึ่งดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในวัด อีกทั้งเวลามีหนังสือที่แจ้งมายังสมเด็จพระสังฆราช พระเทพสารเวทีจะเป็นผู้ดูแลและนำไปถวายที่โรงพยาบาลจุฬาฯ "อาตมาบวชและอยู่ที่วัดบวรฯมาตั้งแต่ปี 2482 ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ หลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชท่านอาพาธก็จะทำหน้าที่แทนท่านดูแลความเรียบร้อยภายในวัดทุกเรื่อง ทำมาเกือบ 2 ปีแล้ว ทุกวันนี้จะต้องไปดูแลท่านที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ตอนนี้อาการของท่านดีขึ้นกว่าเดิมมาก" พระมหานายก หรือ พระมนตรี เดิมเป็นพระมาจาก จ.หนองคาย สายพระกรรมฐาน ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เรียนจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำพรรษาอยู่ที่วัดบวรฯ 20 พรรษา ช่วยงานในสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมาตลอด ได้ขึ้นมารับตำแหน่งเลขานุการวัดบวรฯ แทนพระเทพสิทธิโมลี โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราช โดยเฉพาะหนังสือหรือพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช พระมหานายกจะเป็นผู้ดูแล จึงมีความใกล้ชิดและคอยรับใช้เรื่อยมาจนได้รับความไว้วางใจ เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า นายสมเกียรติ กาญจนชาติ ได้เข้ากราบนมัสการท่าน เพื่อทำโครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ถวาย สมเด็จพระสังฆราช ข้อมูลประวัติศาสตร์ บน facebook ที่
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3

     ชาวไทยทั่งประเทศควรเข้าศึกษา ข้อมูลเพื่อความมั่นคงของชาติไทย ท่านที่ช่วยกดแบ่งปัน(แชร์) เท่ากับการได้สร้างบุญบารมี ในการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา ได้ บุญบารมีมากครับ ประชาสัมพันธ์โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ช่วยแบ่งปันและแชร์ได้บุญมากครับ ข้อมูลโครงการที่ https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSVUtYRlAybjNUZE9YdGY1Y2xPQi1hUQ/edit
ข้อมูลที่ http://picasawebcothssomkier...t.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
ประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ http://www.watbowon.com/

ความเป็นมา ของโครงการ จารึก วัดบวรนิเวศ ๒๕๕๕ ประวัติศาสตร์ ความมั่นคงพระศาสนา
จากการได้สนทนาธรรม ระหว่างข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ และ พระเทพสารเวที เลขานุาการในสมเด็จพระสังฆร
าช ด้วยท่านเจ้าคุณได้กล่าวว่า "เป็นห่วงประเทศ" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
        
ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง  NGO  ผู้ดำเนินโครงการหาทุนในการดำเนินโครงการ  ท่านสามารถร่วมสนับสนุน  โดยบริจาคเข้าโครงการได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ สมเกียรติ กาญจนชาติ บัญชีออมทรัพย์ 209-0-518040 หรือโทรสอบถามที่ 084-6514822


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช