ความเสื่อมของสถาบันพระศาสนา ? ต้นเหตุ ?ก้าวไกลไร้รอยต่อ !

มจร.เปิดสาขาในประเทศตุรกี แถมด้วยปริญญาโท-เอก กรรมฐาน โดยมีการตั้งคุณสมบัติเอาไว้ว่า ผู้ที่เรียนจบโทของ มจร. ต้องมีคุณวิเศษไม่ต่ำกว่าพระอนาคามี ส่วนปริญญาเอกนั้นก็ต้องเป็นพระอรหันต์สถานเดียว โอ้..อีกไม่นาน เราก็จะมีอรหันต์ปริญญาเอกของ มจร. เที่ยวขอรถเบนซ์ชาวบ้านมาขี่ โดยอ้างว่าจะไม่มาเกิดอีกแล้ว เมื่อนั้นก็คงจะเท่ห์ซะไม่มีนะสิ อิอิ !ชีทศพร ดร.มจร. ดุษฎีบัณฑิตกรรมฐานรุ่นแรกของ มจร.ตัวอย่างแห่งความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม
เรียนจบจาก มจร. ได้ทั้งความรู้คู่คุณธรรม

 'มจร' โกอินเตอร์เปิดสาขาบูดาเปสต์ฮังการี

อิ่มบุญ! 'มจร' เปิดอาคารวิปัสสนาธุระ โกอินเตอร์เปิดสาขาบูดาเปสต์ฮังการี : สำราญ สมพงษ์รายงาน


เปิดอย่างยิ่งใหญ่ สุดอลังการและอิ่มบุญ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหา เถร) ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  9 มี.ค.2556  ที่ผ่านมา ภายใต้การนำของพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  โดยมีนายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร เจ้าของโรงพยาบาลสยาม  ประธานดำเนินการสร้างด้วยทุนทรัพย์กว่า 80 ล้านบาท

พิธีเปิดดังกล่าวมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธาน โดยมีนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม อดีตรอง นายกรัฐมนตรี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงนางศรวรรณ ศิริสุนทรินท์ หรือป้าเช้ง เจ้าของน้ำหมักชีวภาพมหาบำบัด และพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปกว่า 500 รูป/คนร่วมในพิธี

พิธีการเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 16.00น.ด้วยการปาฐกถาพิเศษของพระพรหมบัณฑิต การกล่าวคำ ถวายอาคารโดยนายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง จนกระทั้งเวลาประมาณ 18.00น.ได้ฤกษ์เปิดอย่างเป็นทาง การด้วยการยิงเลเซอร์มายังลูกแก้วทรงกลมหน้าอาคารพร้อมกับปรากฏข้อความเปิด

หลังจากนั้นผู้ร่วมงานได้เข้าชมนิทรรรศการเริ่มจากประวัติการเป็นมาของ มจร  และที่น่าสนใจยิ่ง คือการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนา มจร ในวโรกาส เสด็จประพาสยุโรป ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เก่าหาดูได้ยาก ห้องหุ่นขี้ผึ้งบูรพวิปัสสนาจารย์ และชั้นที่ สองเป็นห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีสีพื้นห้องเป็นสีขาว ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวเช่นเดียวกัน  รวมถึงห้องสอบอารมณ์ด้วย เปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีพุทธศิลป์ถิ่นอีสานจากวิทยาเขตขอนแก่น

ขณะเดียวกันภายในงานยังมีการทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีทีวีดาวเทียม  MCU  ซึ่งเป็นทีวีดาวเทียมของ มจร ด้วย

จากการปาฐกถาพิเศษของพระพรหมบัณฑิตทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคาร วิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) และแผนงานในอนาคตว่า  การวิปัสสนากรรมฐาน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของ มจร โดยพระนิสิตนักศึกษาจะมีต้องปฏิบัติธรรมทุกปีหลัง จบภาคการเรียนการสอนแล้ว

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน มจร ได้เปิดหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานระดับ ปริญญาตรี-เอก ที่วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ภายใต้การสนับสนุนของสมเด็จพระพุทธชิน วงศ์ โดยใช้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา 1 เดือน สอบคัดเลือกผู้เข้าเรียนนับได้ว่าเป็นวิธีการที่ แปลกกว่าที่อื่น  และหลังจากจบภาคเรียนแล้วก็จะมีการปฏิบัติติดต่อกันอีก 7 เดือนถึงจะถือว่าจบการศึกษา  และในปีการศึกษา 2556 นี้ก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานที่ มจร อ.วังน้อย โดยจะใช้อาคารวิปัสสนาธุระแห่งนี้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติ

"ผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  มจร มีแผนในการเปิดหลักสูตรพระพุทธศาสนานานาชาติขึ้น เพื่อเป็นการรองรับรองชาวต่างประเทศที่ สนใจเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ขณะนี้ มจร กำลังก่อสร้างอาคารพระพุทธศาสนานานาชาติด้วยทุน ทรัพย์กว่า 2 พันล้านบาทแม้นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ก็ยังไม่เพียงพอ" อธิการบดีกล่าวและว่า

ทั้งนี้สืบเนื่องจากประเทศต่างๆมีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และศรีลังกา ได้ขอความร่วมมือกับ มจร. เปิด สาขาการเรียนการสอนที่ประเทศดังกล่าว

"ขณะเดียวกันประเทศในแถบยุโรปก็สนใจที่จะขอเปิดเป็นสาขาเช่นเดียวอย่างเช่นล่าสุดจะมีการ เปิดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรี-โท ที่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ดังนั้น การ ผลิตบุคลากรป็นพระวิปัสสนาจารย์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับกับวิชาการด้านอื่นๆ จากผลการ ดำเนินการของ มจร ด้านต่างประเทศดังกล่าวจึงทำให้ มจร. เป็นมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาเรียนมากที่สุดเป็นอันดับสอง" พระพรหมบัณฑิตกล่าว

ด้านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้กล่าวเสริมว่า จะมีการ เปิดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ในปีการศึกษานี้ ขณะนี้มีชาว ฮังการีสนใจสมัครเรียนแล้ว 60 คน พร้อมกันนี้ มจร มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนในทวีปอเมริกาใต้ที่ ประเทศอาร์เจนตินา ทวีปแอฟริกาใต้เช่นที่เคนยา เป็นต้น ส่วนประเทศในแถบยุโรปนั้นเนื่องจากมี มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอบด้านพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ทาง มจร. ก็เข้าไปส่วนร่วมตามโครงการ ต่างๆ อย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสขณะนี้ก็ติดต่อมาแล้ว

การเปิดอาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) และการดำเนินงาน มจร ที่ผ่านมา จึงถือได้ว่าได้สนองปณิธานล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 พระผู้สถาปนาสถานการศึกษาแห่งนี้เพื่อให้เป็น สถานที่ศึกษาพระพุทธศานาและวิชาการชั้นสูงแล้ว


ข่าว : ข่าวสด9 มีนาคม 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช