ผลงาน สมเด็จ"อัครมหาบัณฑิต" อันเอกอุจากรัฐบาลพม่า


"อัครมหาบัณฑิต" อันเอกอุจากรัฐบาลพม่า

โอละพ่อ !
ปัญหาวัดทรายมูลเชียงใหม่ยังไม่จบ

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้รับสมณศักดิ์ชั้น "อัครมหาบัณฑิต" อันเอกอุจากรัฐบาลพม่าไปแล้ว ด้วยฝีมือการเคลียร์พื้นที่วัดทรายมูล แต่วันนี้กลับปรากฏว่า "ยังเคลียร์ปัญหาไม่เสร็จ" มีการนำเรื่องเข้าไปสะสางกันในที่ประชุมมหาเถรสมาคมอีก ก็แปลว่า ปัญหาวัดทรายมูลยังไม่สะเด็ดน้ำ แล้วที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้รับอัครมหาบัณฑิตไปนั้นเล่าจะเข้าใจว่าอย่างไร เป็นการให้รางวัลล่วงหน้ากันอย่างนั้นหรือ กรณีนี้น่าสนใจที่สุด เพราะว่าคาบเกี่ยวทั้งปัญหาการปกครองของคณะสงฆ์ไทยและการเมืองระดับประเทศด้วย


มหาเถรสมาคมชี้ขาดปัญหาวัดทรายมูล ให้พระพม่าเป็นเจ้าอาวาส


นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้หารือถึงเกณฑ์ในการเลือกเจ้าอาวาสวัดทรายมูล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเกิดปัญหาจากการที่ชาวพม่าที่ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ประท้วงเหตุ ที่ให้พระ ชาวไทยเป็นเจ้าอาวาส เนื่องจากวัดดังกล่าว ตั้งขึ้นโดยชาวพม่า และที่ผ่านมาเจ้าอาวาสวัด ก็เป็นพระสงฆ์ ชาวพม่า มาโดยตลอด ประกอบกับปัจจุบันยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ดังนั้น ที่ประชุมมหาเถรฯ จึงนำเรื่องนี้เข้าหารือและ มีมติว่า ถึงแม้วัดทรายมูลจะเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ไทย แต่ด้วยเหตุที่วัดแห่งนี้ชาวพม่าเป็นผู้สร้าง การแต่งตั้งเจ้าอาวาสควรจะให้เป็นพระสงฆ์ชาวพม่า แต่ทั้งนี้ แม้จะเป็นพระสงฆ์ชาวพม่าก็ควรจะต้องพูดไทยได้ชัดเจน และจะต้องอยู่เมืองไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ที่สำคัญจะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชน และมีความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ที่ประชุมมหาเถรฯ ยังมีมติแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุต) ดังนี้ พระราชสารโมลี เป็นเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร, พระวินัยสาทร เป็นเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์, พระสุเมธีธรรมภาณ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก, พระปัญญาพิศาลเถร เป็นเจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน, พระครูอรรคธรรมธารี เป็นเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, พระราชวินัยเวที เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, พระครูสุปัญญาโกศล เป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี, พระครูสารเนติโกศล เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครนายก, พระเทพวิสุทธินายก เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, พระครูอาทรธรรมนาถ เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี และพระราชสารสุธี เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าว : ข่าวสด9 มีนาคม 2556


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช