จารึกประวัติศาสตร์ ถวายหลวงตามหาบัว ?


การทรงมรดกธรรมของพระพุทธศาสนา เอาศีลเอาธรรม ความประพฤติดีงาม ด้วยเหตุผลหลักเกณฑ์เข้ามาอุดหนุนจิตใจ จนมีหลักประกันภายในใจ เรียกว่า มีหลักใจ โดยหันกลับมาปรับปรุงตัว
เราแต่ละคน ๆ ให้มีความประหยัด ไม่ลืมเนื้อลืมตัว ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ด้วยการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมา โดยให้ดูแบบของพระผู้มีหลักเกณฑ์ภายในใจ เป็นแบบอย่างของความประหยัด ของผู้มีหลักเกณฑ์เหตุผล ให้มีธรรมคอยเหนี่ยวรั้งไว้ในใจไม่ให้ถูกลากจูงด้วยกิเลสตัณหาราคะ ด้วยความโลภโมโทสัน จนเลยเขตเลยแดน เหมือนรถที่มีแต่เหยียบคันเร่ง ไม่เหยียบเบรก ย่อมเป็นภัยอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ในที่สุด หากต่างมีการหันมาอุดหนุนทั้งทางด้านหลักทรัพย์ และหลักใจควบคู่กันไป ปัญหาต่าง ๆ ของชาติย่อมทุเลาเบาบางลงเป็นลำดับ ๆ ไปข้อมูลประวัติศาสตร์ ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.171855802860530.36359.161446187234825&type=3


ท่านผู้ศรัทธาบริจาก สองแสนบาท มอบ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคสมเด็จโตหนึ่งองค์
ส่วนหนึ่งสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว ส่วนหนึ่งดำเนิน โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ข้อมูลที่ 
รายชื่อที่ได้รับมอบ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ จาก พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง
องค์นี้มอบให้ท่าน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ NGO โทร 084-6514822

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช