การปกป้องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราช โดย พระเทพสารเวที และ สมเกียรติ กาญจนชาติ


ข้อมูล วันที่ ๑ มิย.2556 ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ได้เข้ากราบเรียน ท่านเจ้าคุณพระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อกราบเรียนเรื่อง การปกป้องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราช ที่มีการแอบอ้างจากนาย บวรศักดิ์ ว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทองคำ ถึง 119 บาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ? 

 สรุป คือ ท่านเจ้าคุณพระเทพสารเวที ไม่เห็นด้วยในโครงการนี้ตั้งแต่แรกแล้ว จึงให้ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ทำข่างสารข้อมูลเพื่อให้ชาวพุทธทั่วประเทศได้พิจารณา ด้วยหลักมหาสติ มหาปัญญา ท่านได้กล่าวว่า ชาวไทยและวัดไทยยังยากจนอยู่ ทำไม่จึงต้องหาทองคำมากมายไปให้อินเดีย ข้อมูลอ้างอิงที่ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=528636440515796&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater

และท่านได้กล่าวว่า ท่านได้ไปที่ โรงพยาบาลจุฬา มาและทราบข่าวว่า นาย บวรศักดิ์ นำทองไปถวาย แต่กลับมาออกข่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทองคำ ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างศรัทธาเพื่อออกเรี่ยไรยเงินจากประชาชนทั่วประเทศ จึงมอบให้ข้าพเจ้า นำเอกสารไปให้ท่าน อนิลมาล ศากยะ 
ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แก้ข่าว 


หลังจากนั้น ข้าพเจ้าได้เดินทางไปที่

วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร เพื่อกราบเรียนปรึกษาท่าน เจ้าคุณ พระเทพปัญญากวี ท่านจึงกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ควรทำตั้งแต่แรก ท่านได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่า ทำไมไม่ปล่อยวาง ข้าพเจ้าจึงกราบเรียนว่า ได้เคยตั้งจิตอธิฐาน(การสร้างบารมี) เพื่อถวาย สมเด็จพระสังฆราช และถ้าปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้ จะเป็นการทำลาย

พระบวรพระศาสนา

ข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้น http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/05/100.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช