วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ พระเทพสารเวที ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ณ.วัดบวรนิเวศ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ พระเทพสารเวที 
ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ณ.วัดบวรนิเวศ 
       ท่าน  พลเอก สกนธ์ สัจจานิตน์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ