โครงการถวายสมเด็จพระสังฆราช ๑๐๐ พระพรรษา (ศูนย์ผู้สูงอายุ)

                                                                                                                 วันที่  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง    ขอความสนับสนุน โครงการ จารึกวัดบวรนิเวศ  ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
            
เรียน  ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธา

สิ่งที่ส่งมาด้วย      .เอกสารโครงการ

          เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ (NGO) อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑o ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดมา และได้ดำเนิน โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ  ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาปรินายก ในวโรกาส มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑oo พรรษา  และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยข้าพเจ้าได้กราบเรียน ปรึกษาท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และได้รับคำแนะนำในการดำเนินโครงการเพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ ขึ้นเพื่อการดำเนินโครงการ จึงได้ทำหนังสือเพื่อกราบเรียนท่านผู้มีจิตเมตตา ขอความสนับสนุนทุนในการตั้งมูลนิธิ  และ การจัดทำหนังสือนิพนธ์ใน สมเด็จพระสังฆราช

           ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียน นำเสนอโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ท่าน ได้พิจารณา
และขอการสนับสนุนในโครงการนี้  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและพระศาสนา
(ท่านผู้ศรัทธามอบทุน สองแสนบาท ขอมอบพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ รุ่นสมเด็จโตสร้าง หนึ่งองค์)

สำเนา: พระเทพสารเวที                                                               ด้วยความนับถืออย่างสูง
           เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
                                                                                                        สมเกียรติ กาญจนชาติ
                                                                                         ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO 

ท่านสามารถช่วยสนับสนุนทุนในการ ทำโครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของชาติและพระศาสนา โดย โอนเงินบริจาค เข้า ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สมเกียรติ กาญจนชาติ เลขที่บัญชี 209-0-518040 ออมทรัพย์ สาขาสวนจตุจักร 
โทรสอบถามที่ 084-6514822

                 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ที่มอบให้ท่านผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้โครงการ


                                องค์นี้ มอบให้ท่าน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์

                  ท่านผู้ศรัทธามอบทุน หนึ่งแสนบาท ขอมอบ เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก ๑ องค์


 พระเครื่องทุกองค์ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.325539200825522.74249.161446187234825&type=3


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช