ช่วยภัยพิบัติชาติไทย (วัดที่ถูกน้ำท่วม)


เรื่อง พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง หาทุนเพื่อทำโครงการศาลาศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ และบริจาครายได้ส่วนหนึ่งช่วยภัยพิบัติในประเทศไทย
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_nOh0gPsWNSNDVmZjVjYTktODRmZC00NjQ1LWI5NGYtNWU1NzUxYmVlYmI1&hl=en_US&pli=1
กาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุท
ธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

บันทึกประวัติศาสตร์ เรียนท่านผู้มีเมตตาธรรม เรื่อง พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง หาทุนเพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา และบริจาครายได้ส่วน
หนึ่งช่วยพิบัติในประเทศไทย โดยท่านเป็นผู้มอบให้โดยตรงบริจาคที่ ธนาคารกรุงเทพ บัญชี สมเกียรติ กาญจนชาติ เลขที่ 209-0-518040 สาขา สวนจตุจักร ผู้ศรัทธาบริจาค ๘oo,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ๑องค์ ผู้ศรัทธาบริจาค ๔oo,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ๑องค์ ผู้ศรัทธาบริจาค ๘,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ พระพิฆเนศวรเนื้อทองผสม (สร้างถวายรัชกาลที่ ๔ ) ๑ องค์ ข้อมูล http://www.facebook.com/album.php?aid=37542&id=161446187234825&fbid=174979182548192 และที่www.facebook.com/thaihistory การอนุรักษ์พุทธศิลปะ เข้าชมที่http://www.facebook.com/somdaj พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องhttp://picasaweb.google.co.th/ssomkiert พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นแรก http://www.facebook.com/banjapakee พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรกhttp://www.facebook.com/phrakringpowareth เหรีญญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก http://www.facebook.com/sothons ประวัติศาสตร์www.facebook.com/thaihistory หลักการศึกษา คือ กาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่ อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้ อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

โดยท่านศรัทธาสามารถร่วมบริจาคที่
ธนาคารกรุงเทพ สะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมเกียรติ กาญจนชาติ เลขที่ 209-0-518040 สาขา สวนจตุจักร 
โทรสอบถามที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ 084-6514822 ส่งเอกสารการโอนเงินและที่อยู่โดยละเอียดมาที่ ssomkiert@gmail.com จะส่งพระให้ท่านทาง EMS หรือโทรนัดเพื่อรับด้วยตนเอง (เราต้องการให้ พระสมเด็จวัดระฆัง และ พระเครื่องที่หายากนี้ตกอยู่กับคนดีมีศีลธรรมก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะเกิดขึ้น) มี ปัจจัยไม่มีไม่มากถ้าศรัทธาโทรมาปรึกษาได้ครับ 

พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องที่ http://www.facebook.com/museumimageamuletsเมตตาธรรม
ภัยพิบัติ
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๑
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๒
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๓
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๔
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๕
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๖
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๗
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ที่ ๘

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช