ข่าวสาร จาก พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม ช่วยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
พระพรหมสุธี ช่วยน้ำท่วม ปราจีบุรี
พระพรหมสุธี ช่วยน้ำท่วม ปราจีบุรี
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มีบัญชาให้
พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๒ พร้อมด้วย พระราชมงคลรังษี
เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม นำปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค
ไปถวายพระภิกษุ – สามเณร ที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓๑ วัด
      โดยถวายปัจจัยช่วยเหลือวัดละ ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย อีกจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ณ วัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
พระพรหมสุธีได้กล่าว ว่า การมาช่วยเหลือพระภิกษุ – สามเณร และประชาชน ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ จากการที่ประสบอุทกภัย ก็หวังว่าจะช่วยเหลือได้บ้างไม่มากก็น้อย
สำหรับประชาชนทั่วไปสนใจจะ ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือวัดและผู้ประสบอุทกภัย โดยวัดสระเกศ เลขที่บัญชี ๓๘๗-๐-๐๖๐๖๖-๒ บัญชีออมทรัพย์ สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐๒-๖๒๑-๒๒๘๐ โทรสาร ๐๒-๖๒๑-๑๘๖๑ และที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือบริจาคเงินสดผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๐๑๒๑๕๙-๓ บัญชีออมทรัพย์ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๙
“ศูนย์ช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์ ”ภายใต้ความ

พระธรรมโกศาจารย์
พระธรรมโกศาจารย์
อุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช   เจ้าอาวาสวัดสระเกศร่วมกับ         มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และคณะสงฆ์ภาค ๒   ปล่อยคาราวาน
ออกช่วยเหลือวัดและผู้ประสบอุทกภัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์   ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดสระเกศ มีความเมตตาห่วงใย พระภิกษุสามเณร และผู้ประสบอุทกภัยจึงได้มีบัญชาให้จัดตั้ง“ศูนย์ช่วยเหลือวัด  และผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์” ขึ้นที่สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้ความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้   โดยมีรายงานข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า   มีวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑,๔๗๙ วัด พระภิกษุสามเณรที่ประสบความเดือดร้อน    จำนวน  ๑๕,๔๔๐  รูป  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๔)
                สำหรับวันที่  ๖ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบอุทกภัยของคณะสงฆ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์ภาค ๒ ได้จัดคาราวาน ออกไปช่วยเหลือวัดต่างๆที่ประสบอุทกภัยอย่างวิกฤติ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๘๙ วัด โดยถวายเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งปัจจัยรวมเป็นเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าครัวเรือน
บริจาคได้ที่สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดสระเกศ ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ หรือ บริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    บัญชีออมทรัพย์    ชื่อบัญชี   กองทุนช่วยเหลือวัดและผู้ประสบอุทกภัย  โดย วัดสระเกศ   เลขที่บัญชี   ๓๘๗-๐-๐๖๐๖๖-๒ โทรศัพท์  ๐-๒๖๒๑-๒๒๘๐   โทรสาร  ๐-๒๖๒๑-๑๘๖๑    
http://www.jariyatam.com/index.php ข้อมูล
ข้อมูลล่าสุด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  จาก พระพรหมสุธี กล่าวว่ามีสิ่งของอยู่ที่ วัดสระเกด ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสพภัย แต่มีหน่วงงานเดียวคือ กองทัพบก ที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสพภัย จึงขอประสานทุกหน่วยงานที่สามารถนำของช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสพภัยได้ 
จาก สมเกียรติ กาญจนชาติ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช