ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเทพฯ บำเพ็ญพระราชกุศล100ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ


เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรมหาวิหาร
เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน รพ.จุฬาลงกรณ์ ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป และเสด็จฯเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา แล้วเสด็จฯ กลับ จากนั้นเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุครบ 100 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช
ก่อนหน้านี้ เวลา 13.30 น.ที่ชั้น 6 อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร รพ.จุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เชิญผ้าไตร น้ำสรง และดอกไม้ ธูป เทียนแพพระราชทาน ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้ และเครื่องสักการะเข้าถวายในวาระเดียวกันนี้ด้วย
วันเดียวกัน เวลา 16.00 น.รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดให้ประชาชน ได้เข้าถวายพระพร สมเด็จพระสังฆราช เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด ขณะประทับที่ห้องกระจกปลอดเชื้อ ชั้น 6 อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร
ในเวลา 17.00 น.ที่ตำหนักคอยท่าปราโมช มีขบวนพิธีถวายเครื่องสูงแบบโบราณราชประเพณีเป็นครั้งแรก ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช โดยขบวนเคลื่อนจากตำหนักคอยท่าปราโมช ไปยัง อาคารสภาการศึกษา มมร. โดยมีศิลปินดารา ประชาชน เข้าร่วมในขบวนจำนวนมาก

สำหรับบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องแน่นไปด้วยประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีการออกโรงทานมากกว่า 100 ร้าน เพื่อบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย.
สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล

งานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

ตั้ง 2 เจ้าคุณใหม่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นายกรัฐมนตรีถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าว : สำนักพระราชวัง
04 ตุลาคม 2556


นายกรัฐมนตรีถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระชันษา 100 ปี ณ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2 ตุลาคม 2556


ข่าว : ทำเนียบรัฐบาลไทย
04 ตุลาคม 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล